Dodano dnia: 2022-01-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ośniki, Ośniki 25A (mazowieckie). Działka numer: 95/8

Ośniki 25A, 05-155, Ośniki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-10
Sygnatura:  Km 37/19 i inne
Obszar działki: 0,2404 ha
Cena wywołania: 381 605 zł
Cena oszacowania: 508 807 zł
Wadium: 50 882 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Maciej Gierszewski

Kancelaria Komornicza, Jana Nałęcza 37, Nowy Dwór Mazowiecki,  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. (0-22) 775-69-60 / fax. 

Sygnatura: Km 37/19 i inne
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ****** ********** położonej przy Ośniki 25A,Ośniki,  05-155 Leoncin, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chemików 1 B, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1N/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Według zapisów w ewidencji rejestru gruntów i budynków w 1990 roku na działce została zakończona budowa budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 200 m2. Ponadto na działce znajdują się dwa budynki gospodarcze. Według zapisów kartoteki budynków ujawniony jest tylko jeden budynek gospodarczy, który posiada powierzchnię zabudowy 70 m2. Zgodnie z zapisami w akcie notarialnym: Warunkowe Umowy Sprzedaży rep. A Nr 3811/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku, na działce znajdował się budynek mieszkalny, drewniany budynek gospodarczy, drugi budynek gospodarczy przeznaczony pod działalność gospodarczą oraz budynek garażowy. W dacie oględzin dwa budynki gospodarcze były w średnim stanie technicznym. Droga prowadząca spod furtki do budynku utwardzona kostką betonową. Media: energia elektryczna, woda z własnego ujęcia, instalacja gazowa zasilana na gaz propan butan z własnego zbiornika, kanalizacja własne szambo

Suma oszacowania wynosi 508 807,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 381 605,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 880,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 90 1240 3480 1111 0010 0930 4966.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Gierszewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Topór, Topór (mazowieckie). Działki numer: 1901, 1786

Topór, 05-320, Topór, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 2 489 zł
Cena oszacowania: 3 318 zł

Nieruchomość w miejscowości Wolanów, Wolanów (mazowieckie)

Wolanów, 26-625, Wolanów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2024-02-27
Cena wywołania: 255 994 zł
Cena oszacowania: 341 325 zł

Dom w miejscowości Pruszynek, Pruszynek 46B (mazowieckie). Działka numer: 141

Pruszynek 46B, 08-110, Pruszynek, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-11
Cena wywołania: 268 500 zł
Cena oszacowania: 358 000 zł