Dodano dnia: 2022-06-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Osła, Osła 29 (dolnośląskie). Działki numer: 48/4, 48/1

Osła 29, 59-706, Osła, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-12
Sygnatura:  Km 2515/20
Obszar działki: 0,9700 ha
Cena wywołania: 158 250 zł
Cena oszacowania: 211 000 zł
Wadium: 21 100 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu

Piotr Wawrzyniak

Kancelaria Komornicza, Daszyńskiego 13,  Bolesławiec,   59-700 Bolesławiec

tel. 756401540 / fax. 756401540

Sygnatura: Km 2515/20

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bolesławcu Piotr Wawrzyniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-07-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z siedzibą przy Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 19,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** ***** położonej przy  nr dz.48/1/i 48/4,Osła,  59-706 Gromadka , dla której  Sąd Rejonowy w Bolesławcu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Sądowa 1, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec)   prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 211 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 12 1020 5226 0000 6502 0473 8649.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 1, Bolesławiec, 59-700  Bolesławiec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Wawrzyniak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Rościsławice, Wołowska 55/6 (dolnośląskie)

Wołowska 55/6, 55-120, Rościsławice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-05
Cena wywołania: 70 037 zł
Cena oszacowania: 93 383 zł

Grunt w miejscowości Węgry, Węgry (dolnośląskie). Działki numer: 239/1, 337

Węgry, 55-020, Węgry, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 39 600 zł
Cena oszacowania: 52 800 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Legnica, Adama Asnyka 1 (dolnośląskie)

Adama Asnyka 1, 59-220, Legnica, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 107 475 zł
Cena oszacowania: 143 300 zł