Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Osiny 3, Osiny 3 (lubelskie). Działka numer: 996

Osiny 3, 21-426, Osiny 3, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-25
Sygnatura: GKM 15/20
Obszar działki: 2,5200 ha
Cena wywołania: 201 571 zł
Cena oszacowania: 302 357 zł
Wadium: 30 236 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łukowie

Grzegorz Bartyś

Kancelaria Komornicza, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38, Łuków, 21-400 Łuków

tel. 257982211 / fax. 257972210

Sygnatura: GKM 15/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2022 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, pokój 1,2,3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Osiny 3, 21-426 Wola Mysłowska, dla której nieruchomość prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1U/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem murowanym mieszkalnym jednorodzinnym niepodpiwniczonym piętrowym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkami związanymi z gospodarką rolną położonej w miejscowości Osiny, gm. Wola Mysłowska, o łącznej powierzchni 2,52 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 996 dla której Sąd Rejonowy w Łukowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LU1U/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 302 357,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 201 571,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 235,70 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Może zostać złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 63 1020 1260 0000 0502 0014 0152.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Bartyś

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Struża, Struża (lubelskie). Działki numer: 947/1, 948/1

Struża, 21-044, Struża, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 21 709 zł
Cena oszacowania: 32 563 zł

Dom w miejscowości Zamość, Obrońców Pokoju 37A (lubelskie). Działka numer: 36/1

Obrońców Pokoju 37A, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 346 500 zł
Cena oszacowania: 462 000 zł

Dom w miejscowości Zamość, Elizy Orzeszkowej (lubelskie). Działka numer: 19/2

Elizy Orzeszkowej, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 101 513 zł
Cena oszacowania: 135 350 zł