Dodano dnia: 2021-12-15
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Osiek, Osiek 212 (łódzkie). Działka numer: 213/1

Osiek 212, 98-405, Osiek, (woj. łódzkie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-21
Sygnatura:  KM 1244/17
Obszar działki: 0,1613 ha
Cena wywołania: 160 000 zł
Cena oszacowania: 240 000 zł
Wadium: 24 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Łukasz Mariusz Kozioł

Kancelaria Komornicza, ul. Krakowskie Przedmieście 22 I p., Wieluń,  98-300 Wieluń

tel. 0-43 843-80-34 / fax. 507758330

Sygnatura: KM 1244/17
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Łukasz Mariusz Kozioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2022 o godz. 12:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wieluniu , pl. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** **********  położonej przy  212,Osiek,  98-405 Galewice , dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu  (adres: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń , 98-300 Wieluń )  prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
druga licytacja nieruchomości położonej: 98-405 Galewice, Osiek 212, stanowiącej : działkę o nr 213/1 o pow. 0,1613 ha, zabudowane : budynkiem murowanym o pow. 181 m2, z 2010 r, budynkiem mieszkalnym o pow. 84m 2, rok z 2009 r. oraz budyniem o pow. 35 m2, z 2010 r., działka ogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej, z przyłączem : woda, energia, przydomowa oczyszczalnia ścieków, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/xxxxxxxx/7 [NKW: SR1W/xxxxxxxx/7], należącej do dłużnika: Longina Grodzka Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł. [NKW: SR1W/xxxxxxxx/7], należącej do dłużnika: Longina Grodzka Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: bank 16 1020 4564 0000 5502 0040 2404.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl. Jagielloński 1, Wieluń, 98-300  Wieluń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Łukasz Mariusz Kozioł

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Tuszyn, Polna 13 (łódzkie). Działka numer: 446

Polna 13, 95-080, Tuszyn, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-04
Cena wywołania: 153 000 zł
Cena oszacowania: 204 000 zł

Dom w miejscowości Chorki, Chorki 4 (łódzkie). Działki numer: 3, 41

Chorki 4, 99-150, Chorki, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
e-licytacja
Cena wywołania: 775 125 zł
Cena oszacowania: 1 004 042 zł

Dom w miejscowości Stobiecko Szlacheckie, Stobiecko Szlacheckie (łódzkie). Działka numer: 112/17

Stobiecko Szlacheckie, 97-561, Stobiecko Szlacheckie, (woj. łódzkie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 87 813 zł
Cena oszacowania: 131 720 zł