Dodano dnia: 2022-06-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Osiek nad Wisłą, Leśna 40 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 564/1

Leśna 40, 87-125, Osiek nad Wisłą, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-19
Sygnatura:  Km 727/21
Obszar działki: 0,3093 ha
Cena wywołania: 477 000 zł
Cena oszacowania: 636 000 zł
Wadium: 63 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Dariusz Filipiak

Kancelaria Komornicza, Graniczna 9,  Toruń,   87-100 87-100

tel. 564754482 / fax. 564754585

Sygnatura: Km 727/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Toruniu Dariusz Filipiak na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 19.07.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Leśna 40, 87-125 Osiek nad Wisłą, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Warneńczyka 1, Toruń, 87-100 Toruń)  prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/xxxxxxxx/5.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  26.07.2022 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 636 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 477 000,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 600,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 86 2030 0045 1110 0000 0259 0300 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Filipiak

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Elgiszewo, Elgiszewo (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 116, 138, 253/1, 475

Elgiszewo, 87-408, Elgiszewo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 186 750 zł
Cena oszacowania: 249 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Solec Kujawski, 23 Stycznia 17 A/28 (kujawsko-pomorskie)

23 Stycznia 17 A/28, 86-050, Solec Kujawski, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 174 000 zł
Cena oszacowania: 232 000 zł

Nieruchomość w miejscowości Huta Chodecka, Huta Chodecka (kujawsko-pomorskie)

Huta Chodecka, 87-860, Huta Chodecka, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 10 500 zł
Cena oszacowania: 14 000 zł