Dodano dnia: 2022-06-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Osetnik, Osetnik 21 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 64

Osetnik 21, 11-130, Osetnik, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-12
Sygnatura: KM 287/18
Obszar działki: 0,3700 ha
Cena wywołania: 166 666 zł
Cena oszacowania: 250 000 zł
Wadium: 25 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim

Michał Kędzierski

Kancelaria Komornicza, ul. Plac Wolności 7-9 lok. 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

tel. (89)7674542 / fax. (89)7674542

Sygnatura: KM 287/18

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warminskim Michał Kędzierskina podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2022 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą przy Bartoszycka 4a, 11-100 Lidzbark Warmiński, pokój 110, , odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Osetnik11-130 Orneta, dla której SĄD REJONOWY LIDZBARK WARMIŃSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1L/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3700 ha, składającej się z działki nr 64 obręb Osetnik, położonej w Osetniku, gmina Orneta, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 81,28 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim nr OL1L/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 250 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 166 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 81116022020000000080281396.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

 

Michał Kędzierski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kosakowo, Kosakowo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 67/1

Kosakowo, 11-420, Kosakowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-17
Cena wywołania: 502 666 zł
Cena oszacowania: 754 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczytno, 1 Maja 24/2 (warmińsko-mazurskie)

1 Maja 24/2, 12-100, Szczytno, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 139 620 zł
Cena oszacowania: 186 160 zł

Dom w miejscowości Braniewo, Sikorskiego 27a (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 34/3

Sikorskiego 27a, 14-500, Braniewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 238 650 zł
Cena oszacowania: 318 200 zł