Dodano dnia: 2023-08-16
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Orzesze, Wyzwolenia 11 (śląskie). Działki numer: 1054/173, 1055/173

Wyzwolenia 11, 43-180, Orzesze, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-12
Sygnatura: Km 225/21
Obszar działki: 10390 m2
Cena wywołania: 333 333 zł
Cena oszacowania: 500 000 zł
Wadium: 50 000 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie

DARIUSZ MARKOCKI

Kancelaria Komornicza, Krakowska 25,  Mikołów,   43-190 Mikołów

tel. 32 79 77 190 / fax. 32 79 77 190

Sygnatura: Km 225/21

 



OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Mikołowie DARIUSZ MARKOCKI na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 12.09.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy UL. WYZWOLENIA 11 , 43-180 Orzesze,stanowiąca własność dłużnika ************* dla której  Sąd Rejonowy w Mikołowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1M/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca sie z dwóch działek o łącznej pow. 10390 m2, na którą składa się:

*[Dz. Nr 1055/173 o pow. 5270 m2] budynek mieszkalny jednorodzinny, garaż, stodoła i budynek gospodarczy

*[Dz. Nr 1054/173 o pow. 5120 m2] działka niezabudowana

Budynek mieszkalny w dacie oszacowania - zamieszkały.

Budynek mieszkalny obciążony jest ograniczonym prawem rzeczowym (2x): 1. dożywotna, bezpłatna służebność mieszkania w dwóch pokojach i kuchni na parterze budynku wraz z prawem współużytkowania części wspólnych budynku oraz z prawem swobodnego poruszania się po całym obejściu na rzecz dwóch lokatorów; 2. dożywotna, bezpłatna służebność mieszkania w jednym pokoju na parterze budynku wraz z prawem współużytkowania części wspólnych budynku oraz z prawem swobodnego poruszania się po całym obejściu na rzecz jednego lokatora.

Prawa dożywocia przy sprzedaży nieruchomości, pozostaną w mocy , nie zostaną wykreślone.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 19.09.2023 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 500 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 333 333,33 zł. Wartość dożywocia oszacowana jest na kwotę:109 700,00 zł.Wartość dożywocia, zgodnie z art.1000 §3 kpc, zostanie zaliczona na cenę nabycia.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 000,00 złRękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w kancelarii komornika.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości zostało opublikowane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej www.licytacje.komornik.pl.
Komornik zastrzega sobie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Dąbrowa Górnicza, Zwycięstwa 79/208 (śląskie)

Zwycięstwa 79/208, 42-520, Dąbrowa Górnicza, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-11-21
Cena wywołania: 116 250 zł
Cena oszacowania: 155 000 zł

Dom w miejscowości Szczyrk, Sportowa 12 (śląskie). Działka numer: 1803

Sportowa 12, 43-300, Szczyrk, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-10-17
Cena wywołania: 1 430 000 zł
Cena oszacowania: 2 145 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Chorzów, Paderewskiego 36/6 (śląskie)

Paderewskiego 36/6, 41-500, Chorzów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-09-28
e-licytacja
Cena wywołania: 54 187 zł
Cena oszacowania: 72 250 zł