Dodano dnia: 2022-06-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Opypy, Mazowiecka 137 (mazowieckie). Działka numer: 204/2

Mazowiecka 137, 05-825, Opypy, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-29
Obszar działki: 0,1500 ha
Cena wywołania: 468 750 zł
Cena oszacowania: 625 000 zł
Wadium: 62 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki  

Kancelaria Komornicza nr I

ul. Garbarska 17/1

05-825 Grodzisk Mazowiecki

KM 378/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1G/xxxxxxxx/5
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Marek Bodecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  29-07-2022r. o godz.10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14,  


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   
należącej  do dłużnika **** ******** położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Opypy,  ul. Mazowiecka 137, 
dla której  Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1G/xxxxxxxx/5   [NKW: WA1G/xxxxxxxx/5]


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowana w gminie Grodzisk Mazowiecki, obręb 0026 Opypy, przy ul. Mazowieckiej 137, o powierzchni 1500 m2, nieruchomość stanowi działka ewidencyjna nr 204/2. Nieruchomość położona przy drodze wojewódzkiej 579.
Suma oszacowania wynosi 625 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    468 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
ING Bank Śląski SA 47 1050 1924 1000 0023 0333 4508 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim I Wydział Cywilny przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Marynino, Księżycowa 6 (mazowieckie). Działka numer: 84/11

Księżycowa 6, 05-140, Marynino, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 1 091 250 zł
Cena oszacowania: 1 455 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Radom, Paderewskiego 9/26 (mazowieckie)

Paderewskiego 9/26, 26-600, Radom, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 168 750 zł
Cena oszacowania: 225 000 zł

Dom w miejscowości Rybie, Kolibra 12 (mazowieckie). Działka numer: 1137

Kolibra 12, 05-090, Rybie, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 686 250 zł
Cena oszacowania: 915 000 zł