Dodano dnia: 2022-05-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Opoki, Opoki 13a (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 40/11

Opoki 13a, 87-700, Opoki, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-10
Sygnatura:  Km 670/19
Obszar działki: 0,1308 ha
Cena wywołania: 215 250 zł
Cena oszacowania: 287 000 zł
Wadium: 28 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim

Jakub Marchlewicz

Kancelaria Komornicza, Chopina 6, Aleksandrów Kujawski ,  87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54 4251962 / fax. 

Sygnatura: Km 670/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Jakub Marchlewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-08-2022 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 103,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** *** położonej przy Opoki 13a,Opoki,  87-700 Aleksandrów Kujawski, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 287 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 215 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Ciechocinku 27 1020 5200 0000 4102 0046 3273.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
27.07.2022 12:00 - 12:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jakub Marchlewicz

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Opoki, Opoki 13A (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 40/11

Opoki 13A, 87-710, Opoki, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 191 333 zł
Cena oszacowania: 287 000 zł