Dodano dnia: 2022-06-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Olszewo, Olszewo 7 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 40

Olszewo 7, 11-730, Olszewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-01
Obszar działki: 96,80 m2
Cena wywołania: 99 907 zł
Cena oszacowania: 133 210 zł
Wadium: 13 321 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia


OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie przepisu art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  1 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę w Mrągowie, ul. Królewiecka 55,  w sali nr  111, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 40 o powierzchni 0,0800 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, składającym się  z czterech pokoi, dwóch kuchni, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 96,80 m2,  położonej w miejscowości Olszewo nr 7, gmina Mikołajki, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/xxxxxxxx/0  będącej  własnością dłużnika  ******** *********
Suma oszacowania wynosi 133 210 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 907,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 321 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 .
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                      Komornik Sądowy
                       Andrzej Popowicz
           

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Olszewo, Olszewo (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 209/3

Olszewo, 11-730, Olszewo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 70 000 zł
Cena oszacowania: 105 000 zł