Dodano dnia: 2022-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Oleśnica, ul. Łąkowa 35 (dolnośląskie). Działka numer: 167

ul. Łąkowa 35, 56-400, Oleśnica, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-10
Sygnatura: KM 994/20
Obszar działki: 0,0597 HA
Cena wywołania: 161 546 zł
Cena oszacowania: 215 395 zł
Wadium: 21 539 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Grzegorz Obrzud

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 12, Olesnica, 56-400 Oleśnica

tel. 713967230 / fax. 713967230

Sygnatura: KM 994/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 18, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Łąkowa 35, 56-400 Oleśnica, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
Udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę gruntu 167 pow. 0,0597 HA zabudowaną domem jednorodzinnym wraz z budynkiem garażu. Dla nieruchomości położonej przy ul. Łąkowej 35 56-400 Oleśnica księgą wieczystą WR1E/xxxxxxxx/6 prowadzi V Wydział Ksiąg Wieczystych w Oleśnicy. Na działce znajduje się garaż o podbudowie betonowej oraz teren rekreacyjny. Nieruchomość posiada przyłącze do instalacji: energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacja miejska. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 106m2, powierzchnia użytkowa 150,92m2 oraz powierzchnia pomocnicza znajdująca się pod pomieszczeniem wiatrołapu o powierzchni 9,82m2.Powierzchnia użytkowa 25,76m², powierzchnia zabudowy 34m². Udział 1/2 w nieruchomości stanowi własność: Duńko Elżbieta .

Suma oszacowania wynosi 215 394,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 545,88 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 539,45 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu  poprzedzającym licytacjęRękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO III O. we Wrocławiu 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

Data oględzin Godziny oględzin
28.04.2022 10:00 - 10:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Obrzud

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jelenia Góra, Łąkowa 6/4 (dolnośląskie)

Łąkowa 6/4, 58-560, Jelenia Góra, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-21
Cena wywołania: 67 890 zł
Cena oszacowania: 90 520 zł

Dom w miejscowości Szalejów Dolny, Szalejów Dolny 84 (dolnośląskie)

Szalejów Dolny 84, 57-314, Szalejów Dolny, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-13
Cena wywołania: 189 000 zł
Cena oszacowania: 252 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zabrodzie, Zabrodzie 19/2 (dolnośląskie)

Zabrodzie 19/2, 52-327, Zabrodzie, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 84 881 zł
Cena oszacowania: 113 175 zł