Dodano dnia: 2021-12-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Olbrachtów, Olbrachtów 51A (lubuskie). Działki numer: 409/8, 409/7

Olbrachtów 51A, 68-200, Olbrachtów, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-17
Sygnatura:  Km 56/18
Obszar działki: 0,4795 ha
Cena wywołania: 109 333 zł
Cena oszacowania: 164 000 zł
Wadium: 16 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Gerard Majorczyk

Kancelaria Komornicza, Rynek 8, Żary,  68-200 Żary

tel. 68 363 18 00 / fax. 

Sygnatura: Km 56/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Gerard Majorczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2022 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój 120,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest BESOPOL sp. z o.o. położonej przy  51A,Olbrachtów,  68-200 Żary, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 164 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 109 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZWBK 76 1090 2561 0000 0001 0555 7961.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Spokojna 20, Żary, 68-200  Żary.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Gerard Majorczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Drzonków-Strumykowa 3/2 (lubuskie)

Drzonków-Strumykowa 3/2, 65-001, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 30 094 zł
Cena oszacowania: 40 125 zł

Grunt w miejscowości Gorzów Wielkopolski, Podgórna (lubuskie). Działka numer: 1137

Podgórna, 66-400, Gorzów Wielkopolski, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-01
Cena wywołania: 822 750 zł
Cena oszacowania: 1 097 000 zł

Grunt w miejscowości Zielona Góra, Zatonie (lubuskie). Działka numer: 247

Zatonie, 66-004, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 314 250 zł
Cena oszacowania: 419 000 zł