Dodano dnia: 2022-05-10
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Ogrodzieniec, Sawickiej 15 (śląskie). Działka numer: 3505

Sawickiej 15, 42-440, Ogrodzieniec, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-07
Sygnatura:  Km 751/19
Obszar działki: 0,1222 ha
Cena wywołania: 1 107 000 zł
Cena oszacowania: 1 476 000 zł
Wadium: 147 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu

Piotr Małek

Kancelaria Komornicza, Ks.Kard.Stefana Wyszyńskiego 21, Zawiercie,  42-400 Zawiercie

tel. 326730450 / fax. 

Sygnatura: Km 751/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-06-2022 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu z siedzibą przy Leśna 4, 42-400 Zawiercie, pokój 9,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ************* położonej przy Sawickiej 15, 42-440 Ogrodzieniec, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Leśna 4, ZAWIERCIE, 42-400 ZAWIERCIEprowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 392,68m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 60m2 (działka ewid. nr 3505, obręb 0001 Ogrodzieniec, o powierzchni 0,1222ha), położona: 42-440 Ogrodzieniec, przy ul. Sawickiej 15, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/xxxxxxxx/6. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 11301017 0021 1000 5290 0004 podając w tytule wpłaty: "Rękojmia KM 751/19, I Co 1107/19", Warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu w dniu poprzedzającym przetarg. Prawo dożywocia wygaśnie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności - art. 1000§3 kpc.

Suma oszacowania wynosi 1 476 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 107 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 147 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK o. w Katowicach 73 11301017 0021 1000 5290 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Leśna 4, Zawiercie, 42-400  Zawiercie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Piotr Małek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Jaworzno, Jeleń-Rynek 7 (śląskie). Działka numer: 4158

Jeleń-Rynek 7, 43-608, Jaworzno, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 142 506 zł
Cena oszacowania: 213 760 zł

Dom w miejscowości Wilkowice, Wierzbowa 28 (śląskie). Działka numer: 1983/3

Wierzbowa 28, 43-365, Wilkowice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 305 400 zł
Cena oszacowania: 407 200 zł

Mieszkanie w miejscowości Gliwice, Rybnicka 11B/3 (śląskie)

Rybnicka 11B/3, 44-100, Gliwice, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 258 750 zł
Cena oszacowania: 345 000 zł