Dodano dnia: 2022-03-03
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Obórki, Obórki 21 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 209/2

Obórki 21, 87-340, Obórki, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-04
Sygnatura:  Km 1692/17
Obszar działki: 0,0600 ha
Cena wywołania: 116 000 zł
Cena oszacowania: 174 000 zł
Wadium: 17 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Damian Stachowski

Kancelaria Komornicza, Kamionka 16, Brodnica,  87-300 Brodnica

tel. 056 649 86 86 / fax. 056 649 86 86

Sygnatura: Km 1692/17
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damian Stachowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-04-2022 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy Sądowa 5, 87-300 Brodnica,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** *** położonej przy  ,Obórki,  87-340 Osiek, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 5, Brodnica, 87-300 Brodnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości (udział 1/2 części), tj. dz. nr 209/2 o pow. 0,0600 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym z zapleczem usługowym. Budynek murowany w technologii tradycyjnej, wybudowany w 2002 r., dwukondygnacyjny. częściowo podpiwniczony. Powierzchnia działki wynosi: 0,0600 ha. Powierzchnia zabudowy wynosi 148 m2, Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 183,06 m2 (w tym część mieszkalna: 80,08 m2; część usługowa 102,98 m2 i piwnica 10,02 m2). Nieruchomość jest położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 560 (Brodnica - Rypin). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do tej drogi. UWAGA: licytacja pozostałej ułamkowej części niniejszej nieruchomości odbędzie się tego samego dnia o godz. 09:00.

Suma oszacowania wynosi 174 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 116 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy O. w Brodnicy 65 9484 1150 2221 0026 1300 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 5, Brodnica, 87-300  Brodnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Damian Stachowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Grudziądz, Janusza Korczaka 17/9 (kujawsko-pomorskie)

Janusza Korczaka 17/9, 86-300, Grudziądz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 166 500 zł
Cena oszacowania: 222 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Cerekwica, Cerekwica 5C/1 (kujawsko-pomorskie)

Cerekwica 5C/1, 88-400, Cerekwica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-03-29
Cena wywołania: 20 475 zł
Cena oszacowania: 27 300 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Karbowo, Wczasowa 42 (kujawsko-pomorskie)

Wczasowa 42, 87-300, Karbowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-25
Cena wywołania: 2 310 863 zł
Cena oszacowania: 3 081 150 zł