Dodano dnia: 2022-06-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nysa, Chłopickiego 33 (opolskie)

Chłopickiego 33, 48-300, Nysa, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-21
Sygnatura:  KM 758/17
Obszar działki: 0,0697 ha
Cena wywołania: 307 000 zł
Cena oszacowania: 460 500 zł
Wadium: 46 050 zł

Księgi wieczyste

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nysie

Alicja Uryasz-Polaczyk

Kancelaria Komornicza, Piastowska 21,  Nysa,   48-300 Nysa

tel. 774231046 / fax. 774231046

Sygnatura: KM 758/17

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nysie Alicja Uryasz-Polaczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-07-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 210,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********* położonej przy  Chłopickiego 33, 48-300 Nysa , dla której  Sąd Rejonowy w Nysie  (adres: ul.  , Nysa,  48-300 Nysa prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/xxxxxxxx/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Nysie przy ulicy Józefa Chłopickiego nr 33, gmina Nysa, powiat nyski, województwo opolskie obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 135 arkusz mapy 40, stanowiącą tereny mieszkaniowe o obszarze 0,0697 ha, na której posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny, o powierzchni zabudowy 121,00 m2, powierzchni użytkowej – wyliczonej za pomocą narzędzi rzeczoznawcy - 145,20 m2, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z dachem stromym pokrytym dachówką, oddany do użytkowania w 2007 roku oraz wiata oparta na słupach, z dachem pokrytym blachą. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Kw nr OP1N/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 460 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 307 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO I O. w Nysie 47 1240 1675 1111 0010 5156 9388.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Kościelny 6, Nysa, 48-300  Nysa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Alicja Uryasz-Polaczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Nysa, Ks. Bończyka 15/6 (opolskie)

Ks. Bończyka 15/6, 48-300, Nysa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-08
Cena wywołania: 104 512 zł
Cena oszacowania: 139 350 zł

Mieszkanie w miejscowości Nysa, Grodzka 3/5/11 (opolskie)

Grodzka 3/5/11, 48-300, Nysa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-19
Cena wywołania: 19 176 zł
Cena oszacowania: 25 568 zł