Dodano dnia: 2022-03-25
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowy Wiśnicz, Nowy Wiśnicz 30 (małopolskie). Działka numer: 3/5

Nowy Wiśnicz 30, 32-720, Nowy Wiśnicz, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-06
Sygnatura: KM 1290/19
Obszar działki: 0,2931 ha
Cena wywołania: 37 938 zł
Cena oszacowania: 56 907 zł
Wadium: 5 691 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Dawid Szewczyk

Kancelaria Komornicza, T. Kościuszki 1, Bochnia, 32-700 Bochnia

tel. 534905054 / fax.

Sygnatura: KM 1290/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Dawid Szewczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kosciuszki 4, 32-700 Bochnia, pokój 119, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy 30, 32-720 Nowy Wiśnicz, dla której Sąd Rejonowy w Bochni prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 56 907,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 938,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 690,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 24 1600 1462 1836 7578 8000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:15 do godz. 08:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dawid Szewczyk

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Kraków, Makowskiego 20/84 (małopolskie)

Makowskiego 20/84, 31-325, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 248 546 zł
Cena oszacowania: 331 395 zł

Nieruchomość w miejscowości Biecz, Wacława Potockiego (małopolskie)

Wacława Potockiego, 38-340, Biecz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-07
Cena wywołania: 98 546 zł
Cena oszacowania: 131 395 zł

Nieruchomość w miejscowości Lubcza, Lubcza (małopolskie)

Lubcza, 33-161, Lubcza, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 117 080 zł
Cena oszacowania: 156 107 zł