Dodano dnia: 2022-02-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowy Sącz, Władysława Reymonta 16 (małopolskie). Działka numer: 102/17

Władysława Reymonta 16, 33-300, Nowy Sącz, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-04
Sygnatura:  KM 273/20
Obszar działki: 0,0281 ha
Cena wywołania: 48 188 zł
Cena oszacowania: 64 250 zł
Wadium: 6 425 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

Maksymilian Szostek

Kancelaria Komornicza, Dunajewskiego 8, Nowy Sącz,  33-300 Nowy Sącz

tel. (18) 449 01 47 / fax. (18) 449 01 47

Sygnatura: KM 273/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2022 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny, J. Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz, pokój 206,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ** **  położonej przy W. Reymonta 16, 33-300 Nowy Sącz, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. J. Smolika 1/33-300, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sączprowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
udział 1/8 w nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 134,90 m2, położona przy ul. W. Reymonta 16 w Nowym Sączu składającej się z działki ewidencyjnej nr 102/17 o łącznej powierzchni 0,0281 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Kisięgę Wieczystą o nr NS1S/xxxxxxxx/4 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 64 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 187,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 425,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 79 2030 0045 1110 0000 0274 2910.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Pijarska 3, Nowy Sącz, 33-300  Nowy Sącz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maksymilian Szostek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Nowy Sącz, Myśliwska 4C/4 (małopolskie)

Myśliwska 4C/4, 33-300, Nowy Sącz, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-25
e-licytacja
Cena wywołania: 90 750 zł
Cena oszacowania: 121 000 zł