Dodano dnia: 2022-05-04
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki, Okunin 78 (mazowieckie). Działka numer: 54

Okunin 78, 05-100, Nowy Dwór Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-21
Sygnatura:  Km 49/20, Gkm50/19
Obszar działki: 2754 m2
Cena wywołania: 140 033 zł
Cena oszacowania: 186 711 zł
Wadium: 18 672 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Maciej Gierszewski

Kancelaria Komornicza, Jana Nałęcza 37, Nowy Dwór Mazowiecki,  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. (0-22) 775-69-60 / fax. 

Sygnatura: Km 49/20, Gkm50/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Gierszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2022 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** **** położonej przy Okunin 78, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Chemików 1 B, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki)  prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1N/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o pow. 2754 m2 - dom o pow. zabudowy 64 m2 oraz trzy budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 72 m2, 57 m2, 15 m2

Suma oszacowania wynosi 186 711,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 033,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 671,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 90 1240 3480 1111 0010 0930 4966.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Gierszewski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Sochaczew, Mickiewicza 5/8 (mazowieckie)

Mickiewicza 5/8, 96-500, Sochaczew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
e-licytacja
Cena wywołania: 119 250 zł
Cena oszacowania: 159 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Szegedyńska 4/9 (mazowieckie)

Szegedyńska 4/9, 01-957, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-21
e-licytacja
Cena wywołania: 295 350 zł
Cena oszacowania: 393 800 zł

Mieszkanie w miejscowości Siedlce, Jagiełły 17/64 (mazowieckie)

Jagiełły 17/64, 08-110, Siedlce, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 175 500 zł
Cena oszacowania: 234 000 zł