Dodano dnia: 2022-11-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowosielce, Południowa 13 (podkarpackie). Działka numer: 1191

Południowa 13, 38-533, Nowosielce, (woj. podkarpackie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-11-23
Sygnatura: Kmp 4/19
Obszar działki: 0,0507 ha
Cena wywołania: 16 273 zł
Cena oszacowania: 21 698 zł
Wadium: 2 170 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sanoku

Paweł Woźny

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 29/305A, Sanok, 38-500 Sanok

tel. 134601430 / fax.

Sygnatura: Kmp 4/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Paweł Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-11-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy UL.Południowa 13,Nowosielce, 38-530 Zarszyn, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1S/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 21 698,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 273,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 169,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 53 1600 1462 1823 3391 5000 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sanoku mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 5, Sanok, 38-500 Sanok.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Paweł Woźny

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Kamień, Kamień (podkarpackie). Działki numer: 2673/2, 2702/1, 2684/4

Kamień, 36-053, Kamień, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-01
e-licytacja
Cena wywołania: 81 150 zł
Cena oszacowania: 108 200 zł

Grunt w miejscowości Jaksmanice, Jaksmanice (podkarpackie). Działki numer: 441, 21, 19, 482, 55

Jaksmanice, 37-731, Jaksmanice, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-13
Cena wywołania: 132 000 zł
Cena oszacowania: 176 000 zł

Grunt w miejscowości Terliczka, Terliczka (podkarpackie). Działka numer: 446

Terliczka, 36-001, Terliczka, (woj. podkarpackie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-01-12
e-licytacja
Cena wywołania: 12 600 zł
Cena oszacowania: 16 800 zł