Dodano dnia: 2022-04-21
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowogród Bobrzański, Słowackiego 14 (lubuskie). Działka numer: 50/11

Słowackiego 14, 66-010, Nowogród Bobrzański, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-24
Sygnatura:  Km 647/18
Obszar działki: 0,1219 ha
Cena wywołania: 385 500 zł
Cena oszacowania: 514 000 zł
Wadium: 51 400 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Magdalena Stefaniszyn

Kancelaria Komornicza, ul. Boh Westerplatte 11, Zielona Góra,  65-034 Zielona Góra

tel. 62 3221936 / fax. 

Sygnatura: Km 647/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy , 65-069 Zielona Góra,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest **** *** położonej przy ul. Słowackiego 14,Nowogród Bobrzański,  66-010 Nowogród Borzański, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/xxxxxxxx/0.

Suma oszacowania wynosi 514 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 385 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 2w Zielonej Górze 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. , Zielona Góra, 65-069  Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Magdalena Stefaniszyn

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Miłowice, Miłowice 28/3 (lubuskie)

Miłowice 28/3, 68-200, Miłowice, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 39 333 zł
Cena oszacowania: 59 000 zł

Dom w miejscowości Szlichtyngowa, Górczyna 21A (lubuskie). Działka numer: 177/4

Górczyna 21A, 67-407, Szlichtyngowa, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-02-09
Cena wywołania: 62 706 zł
Cena oszacowania: 83 608 zł

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Generała Władysława Sikorskiego 71/5 (lubuskie)

Generała Władysława Sikorskiego 71/5, 65-301, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 161 100 zł
Cena oszacowania: 214 800 zł