Dodano dnia: 2022-03-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowa Wieś Wielka, Konwaliowa 9a (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 501/1

Konwaliowa 9a, 86-060, Nowa Wieś Wielka, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-13
Obszar działki: 0,0358 ha
Cena wywołania: 316 527 zł
Cena oszacowania: 422 037 zł
Wadium: 42 204 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCIkm 1149/20, km 1735/18, km 3584/18, gkm 222/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Adam Szymański mający swoją siedzibę przy ul. Niedźwiedziej 7/3  w Bydgoszczy, na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę pod adresem ul. Toruńska 64 a , 85-023 Bydgoszcz w sali nr  nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  zabudowanej   położonej  pod adresem: 86-060 Nowa Wieś Wielka, Konwaliowa 9A, Nowa Wieś Wielka   , dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/xxxxxxxx/8, należącej do dłużnika *** ****

 

Opis nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa obejmuje działkę nr 501/1 o powierzchni 0,0358 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, piętrowym o powierzchni użytkowej 175,63 m²,

 

 w zabudowie bliźniaczej. Teren wokół budynku zagospodarowany, częściowo utwardzony, występują pojedyncze nasadzenia, głównie tuje. Na działce znajduje się wiata i szopa drewniana, która nie jest trwale związana z gruntem. Teren nieruchomości ogrodzony przęsłami stalowymi na podmurówce oraz siatką ogrodzeniową. Nieruchomość posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna, telekomunikacyjna.

 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 175,63 m²( bez kotłowni tj. 5,11 m²).

 

 

Parter

- powierzchnia 91,32 m² składa się z korytarza ( 7,31 m²), jadalni (12,99 m²), łazienki(4,69 m²), pokoju (10,07 m²), kuchni( 8,00 m²), salonu ( 25,59 m²), hollu( 6,88 m²), pomieszczenia gospodarczego (10,68 m²) i kotłowni. 

Piętro

- powierzchnia 89,42 m²składa sięz 4 pokoi(16,82 m²), 17,29 m², 14,85 m², 13,84 m²) , hollu (17,01 m²) i łazienki ( 9,61 m²). 

 

Suma oszacowania wynosi 422 037,00 zł  zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi   316 527,75 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

 

42 203,70 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Bydgoszczy 29 10501139 1000 0092 2600 2484  na którym winna być ujawniona na jeden dzień przed licytacją

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W Kancelarii Komornika ul. Niedźwiedzia 7/3 Bydgoszcz we wtorek 08:00-16:00, poniedziałek, środa- piątek godz. 7:30-15:30 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

30.03.2022 godz. 09:00 - 09:30.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Zgodnie z przepisem art. 867 (2) § 2 kpc w zw. z art. 1013(6) § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, a ponadto osoby, które mogą nabyć nieruchomość jedynie za zezwoleniem właściwego organu, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

 

 

Koszty z tytułu wykreślenia wpisów hipotecznych ponosi nabywca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 lipca 2005 roku Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U.Nr 167/2005, poz.1398.

Komornik Sądowy

 

Adam Szymański

 

 
   


 

 Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Zbiczno, Szosa Brodnicka 67 (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 75/6, 75/7

Szosa Brodnicka 67, 87-305, Zbiczno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-19
Cena wywołania: 146 175 zł
Cena oszacowania: 219 263 zł

Mieszkanie w miejscowości Karnkowo, Karnkowo 83/7/4 (kujawsko-pomorskie)

Karnkowo 83/7/4, 87-600, Karnkowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-15
Cena wywołania: 60 267 zł
Cena oszacowania: 90 400 zł

Nieruchomość w miejscowości Górzno, Leśna 23 (kujawsko-pomorskie)

Leśna 23, 87-320, Górzno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 554 625 zł
Cena oszacowania: 739 500 zł