Dodano dnia: 2021-12-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowa Wieś, Szafirowa 36 (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 219, 214, 220

ul. Szafirowa 36, 87-853, Nowa Wieś, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-24
Sygnatura: GKm 92/20
Obszar działki: 0,1812 ha
Cena wywołania: 350 000 zł
Cena oszacowania: 525 000 zł
Wadium: 52 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Grzegorz Perczyński

Kancelaria Komornicza, P.O.W. 21A, Włocławek, 87-800 Włocławek

tel. 542312910 / fax. 542320332

Sygnatura: GKm 92/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-01-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku z siedzibą przy Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek, pokój 148, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Szafirowa 34 i 36, Rubinowa 11 ,Nowa Wieś, 87-853 gm. Włocławek, dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dobudowanym do niego garażem. Nieruchomość położona jest na działkach gruntu nr 214, 219, 220 działki sąsiadują ze sobą tworzą powierzchnię w kształcie prostokąta, o łącznej powierzchni 1812 m kw. Każda z działek posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym piętrowym podpiwniczonym z poddaszem użytkowym usytuowanym na działce nr 219 i budynkiem garażu dobudowanym do budynku mieszkalnego usytuowanym na działce nr 220, działka nr 214 jest niezabudowana

Suma oszacowania wynosi 525 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 350 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BOŚ SA O/WŁOCŁAWEK 77 1540 1069 2001 8718 2692 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Perczyński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Cerekwica, Cerekwica 5C/1 (kujawsko-pomorskie)

Cerekwica 5C/1, 88-400, Cerekwica, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-03-29
Cena wywołania: 20 475 zł
Cena oszacowania: 27 300 zł

Grunt w miejscowości Radzicz, Radzicz (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 200/2

Radzicz, 89-110, Radzicz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 39 540 zł
Cena oszacowania: 59 310 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Grudziądz, Grudziądz (kujawsko-pomorskie)

Grudziądz, 86-341, Grudziądz, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 293 800 zł
Cena oszacowania: 440 700 zł