Dodano dnia: 2022-06-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowa Wieś, Nowa Wieś (świętokrzyskie). Działki numer: 234/1, 234/2

Nowa Wieś, 28-210, Nowa Wieś, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-08-19
Sygnatura:  Km 255/17
Obszar działki: 2,0200 ha
Cena wywołania: 67 763 zł
Cena oszacowania: 90 350 zł
Wadium: 9 035 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A,  Sandomierz,   27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax. 

Sygnatura: Km 255/17

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  19-08-2022 o godz. 12:00  w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz, pokój V,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ************  położonej przy  51,Nowa Wieś,  27-640 Klimontów , dla której  Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działek o nr ewid. 234/1 i 234/2 o łącznej pow. 2,0200 ha. Działka nr 234/2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania wynosi 90 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 763,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 035,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/SANDOMIERZ 98 1020 4926 0000 1702 0009 5554.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600  Sandomierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wojciech Malinowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Samborzec, Strączków 7 (świętokrzyskie). Działka numer: 90/3

Strączków 7, 27-650, Samborzec, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 119 844 zł
Cena oszacowania: 179 767 zł

Nieruchomość w miejscowości Chełmce, Zamokradle 11 (świętokrzyskie)

Zamokradle 11, 26-067, Chełmce, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 199 728 zł
Cena oszacowania: 266 305 zł

Nieruchomość w miejscowości Łysaków pod Lasem, Łysaków pod Lasem 57 (świętokrzyskie)

Łysaków pod Lasem 57, 28-300, Łysaków pod Lasem, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-20
Cena wywołania: 225 788 zł
Cena oszacowania: 338 682 zł