Dodano dnia: 2021-12-13
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowa Wieś, Nowa Wieś 17 (mazowieckie). Działka numer: 79

Nowa Wieś 17, 05-307, Nowa Wieś, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-18
Sygnatura:  Km 681/20
Obszar działki: 1,1000 ha
Cena wywołania: 15 895 zł
Cena oszacowania: 21 194 zł
Wadium: 2 120 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Ryszard Lewandowski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 13, Mińsk Mazowiecki,  05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 661-20-09 / fax. 

Sygnatura: Km 681/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Ryszard Lewandowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-01-2022 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Stefana Okrze 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój sala nr 3,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest . położonej przy Nowa Wieś 17, 05-307 Nowa Wieś, dla której  (adres: ul. Nowa Wieś 17, Nowa Wieś, 05-307 Nowa Wieśprowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
Pierwsza licytacja 1/8 udziału nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 05-307 Nowa Wieś, Nowa Wieś 17 , dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/xxxxxxxx/3 o powierzchni 1,0155ha, , zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchnia zabudowy 77m2 oraz budynkiem gospodarczym o funkcji produkcyjne usługowe i gospodarcze dla rolnictwa o powierzchni zabudowy 116m2.

Suma oszacowania wynosi 21 194,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 895,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 119,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 26 1020 1026 0000 1502 0286 3173.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Stefana Okrze 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300  Mińsk Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Ryszard Lewandowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Warszawa, Józsefa Antalla 4/17 (mazowieckie)

Józsefa Antalla 4/17, 03-126, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-29
Cena wywołania: 321 000 zł
Cena oszacowania: 428 000 zł

Dom w miejscowości Izabelin, Pietkiewicza 35 (mazowieckie). Działka numer: 82/15

Pietkiewicza 35, 05-080, Izabelin, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-14
Cena wywołania: 1 153 600 zł
Cena oszacowania: 1 730 400 zł

Dom w miejscowości Warszawa, Oleńki 1G (mazowieckie). Działki numer: 56/6, 56/7

Oleńki 1G, 03-289, Warszawa, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-17
Cena wywołania: 1 281 595 zł
Cena oszacowania: 1 922 392 zł