Dodano dnia: 2022-05-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowa Wieś, Kalinowa 3 (pomorskie). Działka numer: 281

Kalinowa 3, 83-200, Nowa Wieś, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-06-29
Sygnatura:  KM 207/19
Obszar działki: 0,0949 ha
Cena wywołania: 432 375 zł
Cena oszacowania: 576 500 zł
Wadium: 57 650 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim

Jarosław Baran

Kancelaria Komornicza, Al. Armii Krajowej 6, Starogard Gdański,  83-200 Starogard Gdański

tel. 585614725 / fax. 585614726

Sygnatura: KM 207/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jarosław Baran na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 25,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *********** położonej przy Kalinowa 3,Nowa Wieś,  83-200 Starogard Gdański, dla której SĄD REJONOWY WYDZ. KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. KOŚCIUSZKI 13, Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1A/xxxxxxxx/8.

Suma oszacowania wynosi 576 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 432 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/STAROGARD GD 86 1020 1909 0000 3302 0064 5499.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 13, Starogard Gdański, 83-200  Starogard Gdański.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Baran

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Wejherowo, Kochanowskiego 2/38 (pomorskie)

Kochanowskiego 2/38, 84-200, Wejherowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 73 312 zł
Cena oszacowania: 97 750 zł

Nieruchomość w miejscowości Gościcino, Gościcino (pomorskie)

Gościcino, 84-241, Gościcino, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-11
Cena wywołania: 91 950 zł
Cena oszacowania: 122 600 zł

Grunt w miejscowości Wielbrandowo, Wielbrandowo (pomorskie). Działka numer: 182/1

Wielbrandowo, 83-220, Wielbrandowo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-21
Cena wywołania: 17 863 zł
Cena oszacowania: 23 818 zł