Dodano dnia: 2022-04-01
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nowa, Nowa 123 (lubelskie). Działki numer: 3334/2, 3335/1

Nowa 123, 08-530, Nowa, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Obszar działki: 0,1275 ha
Cena wywołania: 65 000 zł
Cena oszacowania: 97 500 zł
Wadium: 9 750 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 Ryki, dnia 07 marca 2022r.


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak (tel. 81 865 16 13) na podstawie art. 953 kpc i art 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 maja 2022r. o godz. 14:25 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki w sali nr III, odbędzie się 
druga licytacja


udziału w 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 3334/2 i 3335/1 o łącznej powierzchni 0,1275 ha zabudowanej drewnianym obmurowanym wolnostojącym jednorodzinnym częściowo podpiwniczonym jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 94,30 m2 oraz drewnianym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 40 m2 położonej w Dęblinie przy ul. Nowej 121-123, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LU1Y/xxxxxxxx/8.  
Suma oszacowania wynosi 97.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65.000,00 zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości tj. 9.750,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP SA 1 Oddział Lublin 18 10203147 0000 8102 0063 4642 


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Rykach I Wydział Cywilny.  
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 Komornik Sądowy
 Andrzej Kijak

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Niepodległości 26/72 (lubelskie)

Niepodległości 26/72, 20-246, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 111 100 zł
Cena oszacowania: 166 650 zł

Grunt w miejscowości Łukówek, Łukówek (lubelskie). Działki numer: 150, 148, 407, 147

Łukówek, 22-107, Łukówek, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 10 485 zł
Cena oszacowania: 13 980 zł

Grunt w miejscowości Zamość, Zamość (lubelskie). Działki numer: 141, 52

Zamość, 22-400, Zamość, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-12
Cena wywołania: 67 000 zł
Cena oszacowania: 100 500 zł