Dodano dnia: 2022-03-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Notyst Wielki, Notyst Wielki 1 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 212/14

Notyst Wielki 1, 11-700, Notyst Wielki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-22
Sygnatura:  Km 1178/18
Obszar działki: 0,1617 ha
Cena wywołania: 187 425 zł
Cena oszacowania: 249 900 zł
Wadium: 24 990 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Andrzej Popowicz

Kancelaria Komornicza, Królewiecka 21, Mrągowo,  11-700 Mrągowo

tel. 897413250 / fax. 897413250

Sygnatura: Km 1178/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 kwietnia 2022r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 111 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 212/14 o powierzchni 1617 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 186,02 m2, należącej do dłużnika **** ******** położonej w miejscowości Notyst Wielki 1, 11-700 Mrągowo, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1M/xxxxxxxx/7
Suma oszacowania wynosi 249.900 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    187.425 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 24.990 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr  28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Andrzej Popowicz

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Piecki, Wolności 4C/10 (warmińsko-mazurskie)

Wolności 4C/10, 11-710, Piecki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 176 733 zł
Cena oszacowania: 265 100 zł

Nieruchomość w miejscowości Zielonka, Zielonka (warmińsko-mazurskie)

Zielonka, 12-100, Zielonka, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 37 500 zł
Cena oszacowania: 50 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Olsztyn, Franciszka Barcza 14/39 (warmińsko-mazurskie)

Franciszka Barcza 14/39, 10-686, Olsztyn, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 30 675 zł
Cena oszacowania: 40 900 zł