Dodano dnia: 2022-06-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nikielkowo, Dębowa 4 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 40

Dębowa 4, 10-376, Nikielkowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-11
Sygnatura:  Kms 77/18
Obszar działki: 900,00 m2
Cena wywołania: 24 225 zł
Cena oszacowania: 32 300 zł
Wadium: 3 230 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Konrad Ślusarczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Kopernika 1,  Olsztyn,   10-510 Olsztyn

tel. 895352581 / fax. 

Sygnatura: Kms 77/18

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Olsztynie Konrad Ślusarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-07-2022 o godz. 12:30  w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn, pokój 301,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *********  położonej przy  ul. Dębowa 4/-, 10-376 Nikielkowo , dla której  Sąd Rejonowy W Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Erwina Kruka 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn)   prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
niewydzialony udział 1/6 w nieruchomości gruntowej zabudowanej częścią budynku mieszkalnego-jednorodzinnego położonej pod adresem: 10-376 Nikielkowo, ul. Dębowa 4 , położonego na działce nr 40 o powierzchni 900,00m2

Suma oszacowania wynosi 32 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA 14 1020 3541 0000 5102 0014 3925.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543  Olsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Konrad Ślusarczyk

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Morąg, Kujawska 15/40 (warmińsko-mazurskie)

Kujawska 15/40, 14-300, Morąg, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 83 060 zł
Cena oszacowania: 124 590 zł

Nieruchomość w miejscowości Szopy, Szopy 14 (warmińsko-mazurskie)

Szopy 14, 82-331, Szopy, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-16
Cena wywołania: 434 100 zł
Cena oszacowania: 578 800 zł

Dom w miejscowości Wydminy, Wężówka 4 (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 168/5, 168/4

Wężówka 4, 11-520, Wydminy, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 87 675 zł
Cena oszacowania: 116 900 zł