Dodano dnia: 2022-11-07

Dom w miejscowości Niezgoda, Niezgoda 18 (dolnośląskie). Działka numer: 24

Niezgoda 18, 55-140, Niezgoda, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-02-08
Sygnatura: Kmp 65/08
Powierzchnia: 112,50 m2
Obszar działki: 0,1092 ha
Cena wywołania: 95 845 zł
Cena oszacowania: 127 794 zł
Wadium: 12 780 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Anna Garczyńska

Kancelaria Komornicza, Norwida 1,  Trzebnica,   55-100 Trzebnica

tel. 71 312 03 68, kom. 793 282 174 / fax. 71 312 03 68

Sygnatura: Kmp 65/08

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Trzebnicy Anna Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-02-2023 o godz. 13:30  w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 , pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********** położonej przy  ,Niezgoda 18,  55-140 Żmigród , dla której  Sąd Rejonowy w Trzebnicy Wydział IV Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica)   prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka nr 24/1, położona jest w miejscowości Niezgoda. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 112,50m2, posiada nr budynku 18. Na powierzchnię użytkową składają się powierzchnia parteru oraz poddasza. W dniu wizji dłużnik oświadczył, że obecnie nie ma wejścia na poddasze - mieszkańcy wchodzą przez okno z zewnątrz po drabinie. Jednakże, w przypadku wyremontowania budynku oraz odtworzenia schodów na poddasze, poddasze ponownie może być użytkowane jako pomieszczenia mieszkalne. Na działce znajduje się również wymurowany budynek gospodarczy. Który nie posiada wykonanego wykończenia- stan surowy zamknięty, jedynie jedno pomieszczenie zostało częściowo wykończone. Z jednej strony część działki ogrodzona ogrodzeniem drewnianym z przęsłami drewnianymi - wymagającymi przeprowadzenia gruntowego remontu. Cały budynek w złym stanie technicznym, o bardzo niskim standardzie wykończenia i wyposażenia. Budynek nie ocieplony. Ogrzewanie pomieszczeń wyłącznie za pomocą piecyków - typu koza. W części pomieszczeń brak tynków oraz wykonanego wykończenia podłóg. Cześć okien drewnianych dwuszybowych, część wymienionych na pcv.Na działce usytuowany jest budynek mieszkalny murowany z cegły klinkierowej, uzupełniany innymi rodzajami cegieł, bloczkami betonowymi, bloczkami suporeksowymi. Budynek posiada dach dwuspadowy, pokryty dachówką. Dach wymaga przeprowadzenia generalnego remontu. Ubytki powodują zawilgocenie stropu oraz ścian. Na Ścianach budynku widoczne zagrzybienie związane z wilgocią. Standard wykończenia i wyposażenia obiektu bardzo niski- wymagane jest przeprowadzenie generalnego remontu.Budynek mieszkalny wybudowanym przed 1945r., Budynek parterowy dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.Dach dwuspadowy, więźba drewniana, pokryty dachówką betonową. Budynek wykazuje znamiona przebudowy bez możliwości określenia dat wykonanych robót budowlanych. Z decyzji podatkowej przedstawionej w dniu wizji : 112,50m2powierzchnia użytkowa. Media :brak kanalizacji oraz szamba- ścieki odprowadzane do rowu melioracyjnego Brak instalacji centralnego ogrzewania. Pomieszczenia ogrzewane wyłącznie za pomocą piecyków typu koza,prąd woda z sieci, gaz z butli Powierzchnia ewidencyjna budynków gospodarczych została przyjęta przez biegłego z informacji z wypisu z rejestru gruntów oraz wypisu z kartoteki budynków. Powierzchnia użytkowa została sprawdzona w dniu wizji. Powierzchnia działki 0,1092ha Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 112,50m2 Powierzchnia budynku gospodarczego 27,50 m2 Powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego przyjęto z decyzji podatkowej podanej w piśmie nr Fin. 3123-942/22 z dnia 2022.01.27.W dniu 22.07.2022 r. biegły uzyskał telefonicznie informacje z Urzędu Gminy Żmigród, że dane które są zawarte w decyzji podatkowej wynikają ze złożonej przez właściciela deklaracji podatkowej wiele lat temu oraz nigdy nie były aktualizowane. Ponadto, z informacji uzyskanej wynika, że powierzchni budynku mieszkalnego lub ich części 1,40-2,20m w wysokości 5,50m2, jest już wielkością pomniejszoną o 50% oraz dotyczy ona powierzchni poddasza. Zatem, łączna powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 112,50 m2. Stan faktyczny na nieruchomości oraz informacje uzyskane z urzędu gminy oraz udostępnionej biegłemu dokumentacji wynika, że część obiektów gospodarczych została dobudowana po zgłoszeniu deklaracji podatkowej oraz nie zostało zgłoszone sprostowanie dot.faktycznej powierzchni użytkowej budynków gospodarczych. Dlatego Biegły przyjął stan faktyczny oraz powierzchnię zapisaną w ewidencji gruntów, która mówi, że powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych wynosi 72 m2. Powierzchnia ta, po przemnożeniu przez wskaźnik 0,8 daje nam powierzchnię użytkową 57,60 m2. Taka powierzchnia została przyjęta do dalszych obliczeń, gdyż faktycznie obrazuje stan nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 127 794,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 845,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 779,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA OLEŚNICA 66 1020 5297 0000 1802 0002 5452.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Parkowa 4, 55-100  Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Anna Garczyńska

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Jaworzyna Śląska, Ekerta 5/6 (dolnośląskie)

Ekerta 5/6, 58-140, Jaworzyna Śląska, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-06
Cena wywołania: 115 460 zł
Cena oszacowania: 173 190 zł

Mieszkanie w miejscowości Nowa Ruda, Ogrodowa 10/4 (dolnośląskie)

Ogrodowa 10/4, 57-400, Nowa Ruda, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-10
e-licytacja
Cena wywołania: 31 500 zł
Cena oszacowania: 42 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Pobiedna, Nowomiejska 27/7 (dolnośląskie)

Nowomiejska 27/7, 59-814, Pobiedna, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-03-03
Cena wywołania: 33 750 zł
Cena oszacowania: 45 000 zł