Dodano dnia: 2022-05-24
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Niemce, Willowa 31 (lubelskie). Działki numer: 685/17, 685/19

Willowa 31, 21-025, Niemce, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-19
Sygnatura:  KM 2187/20
Obszar działki: 0,1900 HA
Cena wywołania: 133 687 zł
Cena oszacowania: 178 250 zł
Wadium: 17 825 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie

Wojciech Piłat

Kancelaria Komornicza, Mełgiewska 2, Lublin,  20-209 Lublin

tel. 815280393 / fax. 815280393, 795000393

Sygnatura: KM 2187/20OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-07-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XVI, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

- ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** **** położonej przy Wollowa 31, 21-025 Niemce, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Wyszyńskiego 18, ŚWIDNIK, 21-040 Świdnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
udział w 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym: 685/19 (udział 1/2), o pow. gruntu 0,10 ha. W ewidencji gruntów oznaczona jest jako tereny mieszkaniowe klasy B w części o pow. 0,06 ha oraz grunty orne klasy RIVa w części o pow. 0,02ha oraz RIVb w części 0,02 ha. Działka jest ogrodzona siatką na słupach metalowych betonowych. Działka wyposażona jest w sieć energetyczną, wodociągową z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej. Działka zabudowana jest wolnostojącym, murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wybudowanym 1978 r.. Powierzchnia budynku wynosi 140 m2. Budynek składa sie z dwóch samodzielnych części. Pierwsza część mieszkalna budynku o pow. użytkowej 23,25 m2 składa się z kuchni i pokoju. Pod kuchnią znajduje się piwnica. Jest to część budynku nieotynkowana, nieocieplona, w słabym stanie technicznym. Wyposażona w instalację elektryczną, ogrzewanie z piecyka na drewno, tzw. "koza", zimna woda. Druga część mieszkalna o pow. użytk. ok. 66,52 m2 składa się z kuchni, dwóch pokoi, ganku, korytarza i łazienki. Jest otynkowana i ocieplona. Do budynku przynależy komórka. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną z sieci gminnej, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie z pieca na paliwo stałe. Na działce również usytuowany jest blaszany garaż niezwiązany na trwale gruntem. Dojazd do działki odbywa się z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej - ulicy Willowej. Działka oznaczona jest numerem administracyjnym 31.

Suma oszacowania wynosi 127 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 587,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 745,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego18, Świdnik, 21-040  Świdnik.  

- ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest *** ***** położonej przy Willowa , 21-025 Niemce, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
udział w 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym: 685/17 (udział 1/2), o powierzchni gruntu 0,09 ha. Jest to działka gruntu niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy RIVa w części o pow. 0,02ha oraz RIVb w części pow. 0,07ha. Częściowo ogrodzona jest siatką na słupach metalowych betonowych. Na działce usytuowany jest blaszany garaż niezwiązany na trwale gruntem. W pobliżu działki występuje uzbrojenie w sieć wodociągową, gazową, w pasie drogowym sieć telekomunikacyjna. Dojazd do działki odbywa się z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej - ulicy Willowej.

Suma oszacowania wynosi 50 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 100,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 080,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego18, Świdnik, 21-040  Świdnik.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Piłat

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Włodawa, Dobropolska (lubelskie). Działki numer: 33, 35

Dobropolska, 22-200, Włodawa, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-29
e-licytacja
Cena wywołania: 61 125 zł
Cena oszacowania: 81 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Mełgiewska 7-9/3/22a (lubelskie)

Mełgiewska 7-9/3/22a, 20-210, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 97 275 zł
Cena oszacowania: 129 700 zł

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Konrada Bielskiego 5/2 (lubelskie)

Konrada Bielskiego 5/2, 20-153, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 151 500 zł
Cena oszacowania: 202 000 zł