Dodano dnia: 2022-05-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości NAWOJOWA, KLONOWA 20 (małopolskie). Działka numer: 110/10

Klonowa 20, 33-335, Nawojowa, (woj. małopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-08
Sygnatura: KM 722/21
Obszar działki: 0,1200 ha
Cena wywołania: 679 950 zł
Cena oszacowania: 906 600 zł
Wadium: 90 660 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

Wojciech Seń

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 14a, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz

tel. (18) 26 22 410 / fax.

Sygnatura: KM 722/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wojciech Seń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2022 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą przy Dr. Juliana Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz, pokój 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: **** ******** położonej przy KLONOWA 20, 33-335 NAWOJOWA, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/xxxxxxxx/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest na ulicy Klonowej 20, 33-335 Nawojowa gmina Nawojowa, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Częściami składowymi nieruchomości są: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek garażowy, oraz inne elementy zagospodarowania terenu tj. utwardzone nawierzchnie, ogrodzenie trwałe, grilowisko, roślinność drzewiasto-krzewiasta. Dojazd do nieruchomości od ul. Klonowej poprzez wew. drogę dojazdową, stanowiącą działkę nr ew. 110/6 (będąca we współwłasności właściciela wycenianej nieruchomości).

Suma oszacowania wynosi 906 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 679 950,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 660,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 65 1600 1127 1875 3395 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu mieszczącym się pod adresem: Dr. Juliana Smolika 1, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Seń

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Kraków, Twardowskiego (małopolskie)

Twardowskiego, 30-312, Kraków, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-01-25
Cena wywołania: 32 196 428 zł
Cena oszacowania: 42 928 570 zł

Nieruchomość w miejscowości Kościelisko, Kościelisko (małopolskie)

Kościelisko, 34-511, Kościelisko, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 280 646 zł
Cena oszacowania: 374 195 zł

Dom w miejscowości Babice, Harcerska 4 (małopolskie). Działka numer: 805/3

Harcerska 4, 32-551, Babice, (woj. małopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 233 535 zł
Cena oszacowania: 311 381 zł