Dodano dnia: 2023-08-14
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Nakło nad Notecią, Chopina 30 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 2771

Chopina 30, 89-100, Nakło nad Notecią, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

e-licytacja
Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-09-14
Sygnatura: KM 1455/21
Cena wywołania: 221 250 zł
Cena oszacowania: 295 000 zł
Wadium: 29 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Nakle nad Notecią

Sławomir Hubar

Kancelaria Komornicza, Gimnazjalna 2b,  Nakło nad Notecią,   89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 3211604 / fax. 52 3211604

Sygnatura: KM 1455/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1455/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: - nieruchomości, której   właścicielem jest********  położonej przy  ul. Chopina 30, 89-100 Nakło nad Notecią, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Sądowa 3 /89-100, Nakło nad Notecią, 89-100 Nakło nad Notecią)   prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1N/xxxxxxxx/9.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zwartej, jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym, o łącznej powierzchni użytkowej 72,89 m2 (na podstawie obmiaru biegłego bez powierzchni kotłowni). Nieruchomość gruntowa - działka nr 2771 o powierzchni 852 m2, zapisana jest w księdze wieczystej nr KW BY1N/xxxxxxxx/9. Działka stanowi własność osób fizycznych *********** Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej: ul. Fryderyka Chopina. Obsługa komunikacyjna działki odbywa się drogą utwardzoną o nawierzchni z kostki brukowej. Otoczenie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Od północy działka sąsiaduje z ulicą Staszica. W odległości do ok. 1 km znajdują się szkoła podstawowa i średnia, sklepy spożywcze, obiekty rekreacji. Przystanki autobusowe zlokalizowane są w odległości ok. 800 m. W miejscowości znajduje się dworzec PKP. Działka nr 2771 obejmuje obszar o regularnym czworokątnym kształcie i łącznej powierzchni 852 m2. Teren działki pochyły, urozmaicony, zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wybudowanym w 1970 r., w zabudowie zwartej z budynkiem niemieszkalnym położonym na sąsiedniej działce. Na działce znajduje się również niemurowany garaż wolnostojący. Na działce znajdują się trwale związane z gruntem i budynkiem sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna. Dostęp do sieci gazowej w drodze. Teren działki ogrodzony (płot drewniany, siatka metalowa, brama wjazdowa i furtka metalowe), zagospodarowany na dobrym poziomie - zieleń niska, drzewa owocowe, krzewy, utwardzenia z kostki brukowej i płyt betonowych. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły bez ocieplenia, elewacja wykończona tynkiem cementowo-wapiennym. Dach płaski pokryty papą. Stolarka okienna PVC. Stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w następujące instalacje: - elektryczna - wodociągowa - z sieci miejskiej - kanalizacyjna - do sieci kanalizacji zbiorczej - grzewcza - piec na paliwo stałe Parter budynku obejmuje następujące pomieszczenia: altana, kuchnia, 2 pokoje i przedpokój. W przyziemiu (podpiwniczeniu) znajdują się pokój, łazienka, przedpokój i kotłownia. Podpiwniczenie nie jest ujawnione w kartotece budynków. Budynek wzniesiony w 1970 roku, aktualnie wszystkie pomieszczenia są w pełni wykończone i wyposażone. Podłogi wyłożone panelami i płytkami. Na ścianach gładzie z powłokami malarskimi, okładziny ozdobne oraz płytki. Grzejniki panelowe.

 

Suma oszacowania wynosi 295 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 221 250,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 29 500,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 35 1020 1462 0000 7502 0259 5874 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 14.09.2023 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 21.09.2023 o godzinie: 12.00.  Na podstawie art. 986 § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Komornik Sądowy

Sławomir Hubar

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Wola Wapowska, Wola Wapowska (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 10/5

Wola Wapowska, 88-150, Wola Wapowska, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-10-10
e-licytacja
Cena wywołania: 120 732 zł
Cena oszacowania: 160 977 zł

Nieruchomość w miejscowości Brzoza, Łabiszyńska 12 (kujawsko-pomorskie)

Łabiszyńska 12, 86-061, Brzoza, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-10-04
e-licytacja
Cena wywołania: 256 666 zł
Cena oszacowania: 385 000 zł

Grunt w miejscowości Inowrocław, Gniewkówiec (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 209

Gniewkówiec, 88-100, Inowrocław, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-09-22
Cena wywołania: 342 750 zł
Cena oszacowania: 457 000 zł