Dodano dnia: 2022-02-19
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Myślibórz, Żeromskiego 3 (zachodniopomorskie). Działki numer: 643/2, 642/1

Żeromskiego 3, 74-300, Myślibórz, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-23
Sygnatura: Km 31/19
Obszar działki: 0,0249 ha
Cena wywołania: 162 750 zł
Cena oszacowania: 217 000 zł
Wadium: 21 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu

Rafał Gąsior

 

Kancelaria Komornicza nr IV w Myśliborzu,

ul. Lipowa 8 A,

74-300 Myślibórz

tel. 95 747 42 48

 

Sygnatura: Km 31/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1M/xxxxxxxx/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Rafał Gąsior na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-03-2022 r. o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu, 74-300 Myślibórz, ul. Niedziałkowskiego 6, w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja należcego do dłużnika **** ******** położonej: 74-300 Myślibórz, Żeromskiego 3, dla której  Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1M/xxxxxxxx/0.

Nieruchomość to działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej. Budynek dwukondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 102 m kw. Rok zakończenia budowy według kartoteki budynków - 1994, według oświadczenia właściciela ok. 1988 r. Powierzchnia użytkowa budynku – z wyłączeniem garażu – wynosi 191,16 m kw, a pomieszczenia piwnicznego – 44,42 m kw. Z mapy zasadniczej oraz ewidencji gruntów wynika, iż budynek mieszkalny posadowiony jest na trzech działkach ewidencyjnych tj. 642/1, 643/2 (będących współwłasnością dłużnika) oraz dz. ew. nr 643/1 (nie będącej własnością dłużnika), natomiast dz. ew. nr 642/1 zabudowana jest również w części budynkiem o oznaczeniu adresowym Żeromskiego 1. Teren działek w części wschodniej zagospodarowany na przydomową zieleń rekreacyjną, częściowo utwardzony kostką betonową typu Polbruk. W części zachodniej teren, w zakresie dojścia i dojazdu do budynku mieszkalnego, utwardzony kostką betonową typu Polbruk, pozostała część niezabudowana porośnięta krzewami ozdobnymi. Nieruchomość ogrodzona w części wschodniej.

Uzbrojenie: sieci wodnokanalizacyjna, energetyczna, gazowa.

Dostęp do drogi: bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej od strony zachodniej – ulica Żeromskiego.

W części parteru budynku mieszkalnego wydzielono następujące pomieszczenia: przedpokój, łazienkę, komunikację z klatką schodową, salon oraz kuchnię ze spiżarką. Na piętrze znajdują się cztery pokoje, łazienka oraz przedpokój. Podpiwniczenie stanowi komunikacja, letnia kuchnia, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie archiwum, gospodarcze oraz pomieszczenie piwniczne i garaż.

Suma oszacowania wynosi 217 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  162 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: GBS Barlinek  28 83550009 0053 2006 2000 0001. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu, ul. Niedziałkowskiego 6, I Wydział Cywilny, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                                                                                                                                       Komornik Sądowy

                                                                                                                                                            Rafał Gąsior

 

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Myślibórz, Osiedle Powstańców Wielkopolskich 1/10 (zachodniopomorskie)

Osiedle Powstańców Wielkopolskich 1/10, 74-300, Myślibórz, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 133 333 zł
Cena oszacowania: 200 000 zł