Dodano dnia: 2022-05-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Mysłakowice, Polna 5 (dolnośląskie). Działka numer: 406

Polna 5, 58-533, Mysłakowice, (woj. dolnośląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-05
Obszar działki: 0,0908 ha
Cena wywołania: 657 000 zł
Cena oszacowania: 876 000 zł
Wadium: 87 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Wierzbicki Kancelaria Komornicza w Jeleniej Górze przy ul. Pocztowej 6/2 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05/09/2022 r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr  121 odbędzie się

I        L I C Y T A C J A       N I E R U C H O M O Ś C I

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno- usługowym oraz innym budynkiem niemieszkalnym (garaż) położona w Mysłakowicach przy ul. Polnej 5 w granicy działki o numerze ewidencyjnym nr 406 o pow. łącznej 0,0908 ha, obręb 0009, AM-2 (tereny mieszkaniowe B-020607_2.0009406) - Mysłakowice, powiat karkonoski, województwo dolnośląskie. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze pod numerem JG1J/xxxxxxxx/4. Współwłaścicielami tej nieruchomości są dłużnicy egzekwowani *** ****.
W skład nieruchomości wchodzą:
1 -    Działka gruntu nr 406 o powierzchni 0,0908 ha.
2 - Budynek mieszkalno- usługowy wybudowany w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, trzykondygnacyjny podpiwniczony, pokryty dachem wielospadowym o powierzchni użytkowej 277,76 m2. Układ funkcjonalny budynku tworzą:
a) przyziemie - pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, piwnice, korytarz, komórka techniczna, 2 składy magzynowe,
b) parter część mieszkalna: dwa pokoje, kuchnia i jadalnia, WC, spiżarnia, hall, przedsionek,
c) piętro część mieszkalna: trzy pokoje, łazienka, przedpokój, komunikacja,
d) poddasze część pensjonatowa: trzy pokoje, komunikacja, łazienka, WC.
3 - Budynek gospodarczy  - wolnostojący  (bliźniak) wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, jednokondygnacyjny z dwuspadowym dachem o powierzchni 34 m2. Budynek posiada dwa niezależne wejścia.
Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do drogi publicznej nr 393 o nawierzchni asfaltowej oraz posiada dostępność urządzeń infrastruktury technicznej. Nieruchomość uzbrojona jest w media: energia elektryczna, wodno - kanalizacyjna, gaz.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgą wieczystą Kw nr JG1J/xxxxxxxx/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  876 000,00 zł. Cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę 657 000,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.  87 600,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w  PKO BP S.A. (SWIFT: BPKOPLPW) nr 03 1020 5226 0000 6002 0459 3556.  Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności
i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Pouczenie        
            Zgodnie z treścią przepisu art. 767 w zw. z art. 743 § 1 kpc na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego którą wnosi się do komornika sądowego. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. (art. 767 § 3 kpc). Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu (art. 767 § 31 kpc). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do uzupełnienia braków pisma, na zawiadomienie komornika o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc). Skarga podlega opłacie stałej w wysokości 50 zł (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2015 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 i 398).

   Poucza się nabywcę o obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% ceny uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości w licytacji publicznej w terminie 14 dniu licząc od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, stosownie do treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 3 ust.1 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 223). 

   

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Mysłakowice, Jeleniogórska 17/5 (dolnośląskie)

Jeleniogórska 17/5, 58-533, Mysłakowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-01-18
Cena wywołania: 10 200 zł
Cena oszacowania: 13 600 zł

Nieruchomość w miejscowości Mysłakowice, Ignacego Daszyńskiego 16B (dolnośląskie)

Ignacego Daszyńskiego 16B, 58-533, Mysłakowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-06
Cena wywołania: 178 000 zł
Cena oszacowania: 267 000 zł

Dom w miejscowości Mysłakowice, Polna 5 (dolnośląskie). Działka numer: 406

Polna 5, 58-533, Mysłakowice, (woj. dolnośląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 584 000 zł
Cena oszacowania: 876 000 zł