Dodano dnia: 2022-06-08
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Murzynowo, Leśna 7 (lubuskie). Działka numer: 453

Leśna 7, 66-443, Murzynowo, (woj. lubuskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-15
Sygnatura:  Km 193/16
Obszar działki: 0,1200 ha
Cena wywołania: 463 680 zł
Cena oszacowania: 618 240 zł
Wadium: 61 824 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu

Radosław Brzeźniak

Kancelaria Komornicza, Piastowska 32,  Międzyrzecz,   66-300 Międzyrzecz

tel. 0957423067 / fax. 0957411843

Sygnatura: Km 193/16

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-07-2022 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z siedzibą przy Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 4,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *******  położonej przy  ul. Leśna 7, 66-443 Murzynowo , dla której  Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul.Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1M/xxxxxxxx/7.

Suma oszacowania wynosi 618 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 463 680,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 824,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Sulęcinie 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300  Międzyrzecz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Radosław Brzeźniak

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Łukawy, Łukawy 6 (lubuskie). Działka numer: 83/1

Łukawy 6, 68-200, Łukawy, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 85 500 zł
Cena oszacowania: 114 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Zielona Góra, Generała Władysława Sikorskiego 71/5 (lubuskie)

Generała Władysława Sikorskiego 71/5, 65-301, Zielona Góra, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-09
Cena wywołania: 161 100 zł
Cena oszacowania: 214 800 zł

Nieruchomość w miejscowości Ośno Lubuskie, Rzepińska (lubuskie)

Rzepińska, 69-220, Ośno Lubuskie, (woj. lubuskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-09
e-licytacja
Cena wywołania: 4 275 zł
Cena oszacowania: 5 700 zł