Dodano dnia: 2021-12-06
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Mściów, Mściów 59 (świętokrzyskie). Działki numer: 2221, 2251

Mściów 59, 27-600, Mściów, (woj. świętokrzyskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-01-28
Sygnatura:  KM 507/20
Obszar działki: 0,1000 ha
Cena wywołania: 158 631 zł
Cena oszacowania: 211 508 zł
Wadium: 21 151 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A, Sandomierz,  27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax. 

Sygnatura: KM 507/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz, pokój II,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******* ********** położonej przy  ,Mściów,  27-600 Sandomierz, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/xxxxxxxx/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składa się z działek o nr 2221 i 2251 o łącznej pow. 0,1000 ha, położona jest w miejscowości Mściów w gminie Dwikozy, zabudowana jest nowym domem jednorodzinnym, wolnostojącym, wzniesionym w konstrukcji drewnianej. Dojazd do nieruchomości asfaltową drogą gminną. Nieruchomość jest ogrodzona. Uzbrojenie terenu wodociąg, energia elektryczna. Budynek drewniany parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Budynek wewnątrz nie jest w pełni wykończony.

Suma oszacowania wynosi 211 508,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 158 631,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 151,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/SANDOMIERZ 98 1020 4926 0000 1702 0009 5554.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600  Sandomierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Wojciech Malinowski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Skarżysko-Kamienna, Paryska 81 (świętokrzyskie)

Paryska 81, 26-110, Skarżysko-Kamienna, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 324 697 zł
Cena oszacowania: 432 929 zł

Mieszkanie w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, Cegielniana 6/6 (świętokrzyskie)

Cegielniana 6/6, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-13
e-licytacja
Cena wywołania: 123 197 zł
Cena oszacowania: 164 263 zł

Dom w miejscowości Czerwona Górka, Czerwona Górka (świętokrzyskie). Działki numer: 175/2, 174

Czerwona Górka, 26-140, Czerwona Górka, (woj. świętokrzyskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 210 750 zł
Cena oszacowania: 281 000 zł