Dodano dnia: 2021-11-26
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Mosina, Cisowa 4 (wielkopolskie). Działki numer: 2730/1, 2730/2

ul. Cisowa 4, 62-050, Mosina, (woj. wielkopolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2021-12-29
Sygnatura:  Km 1700/17
Obszar działki: 0,3110 ha
Cena wywołania: 560 400 zł
Cena oszacowania: 840 600 zł
Wadium: 84 060 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Śremie

Paweł Wośko

Kancelaria Komornicza, ul. Franciszkańska , Śrem,  63-100 Śrem

tel. 61 28 30 794 / fax. 

Sygnatura: Km 1700/17
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Paweł Wośko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-12-2021 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Śremie z siedzibą przy ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, pokój 10,  odbędzie się druga licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której właścicielami są ****** ********** - udział 1/4, ****** ********* - udział 3/4 położonej przy ul. Cisowa 3, 62-050 Mosina, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Franciszkańska 4, Śrem, 63-100 Śrem)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1M/xxxxxxxx/2.

Suma oszacowania wynosi 840 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 560 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O/ŚREM 36 1020 4160 0000 2602 0044 1220.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Franciszkańska 4, Śrem, 63-100  Śrem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Paweł Wośko

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Kuślin, Powstańców Wielkopolskich 10 (wielkopolskie). Działka numer: 285/2

Powstańców Wielkopolskich 10, 64-316, Kuślin, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 98 547 zł
Cena oszacowania: 147 820 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Żelazków, Żelazków (wielkopolskie)

Żelazków, 62-400, Żelazków, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-12
Cena wywołania: 300 940 zł
Cena oszacowania: 451 410 zł

Dom w miejscowości Turek, Tamka 13 (wielkopolskie). Działki numer: 1268/3, 1268/2

Tamka 13, 62-700, Turek, (woj. wielkopolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 138 860 zł
Cena oszacowania: 208 290 zł