Dodano dnia: 2022-06-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Mościska, Mościska (lubelskie). Działki numer: 398, 154/2, 155, 399

Mościska, 22-330, Mościska, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-15
Sygnatura: KM175/20
Obszar działki: 6,3000 ha
Cena wywołania: 259 500 zł
Cena oszacowania: 346 000 zł
Wadium: 34 600 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Dariusz Kułaj

Kancelaria Komornicza, Hrubieszowska 34C, Zamość, 22-400 Zamość

tel. 84 6393008 / fax. 84 6393008

Sygnatura: KM175/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Dariusz Kułaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-07-2022 o godz. 10:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Zamościu, Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ,Mościska, 22-330 Rudnik, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/xxxxxxxx/3.
Opis nieruchomości:
działki gruntu nr 398,154/2,155,399 o łącznej pow.6,3000HA,zabudowania położona w msc. Mościska gm.Rudnik, posiadająca założoną księgę wieczystą o nr ZA1Z/xxxxxxxx/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu o wartości szacunkowej 346.000,00zł., cenie wywołania 259.500,00zł. Wartość rękojmii - 34.600,00zł., w tym : 1/ działki gruntu nr 154/2 i nr 155 o łącznej pow. 5,6200ha zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 200m2, komórką o pow. 7m2,budynkiem wielofunkcyjnym o pow.ok.250m2,stodołą o pow.80m2 i komórką o pow. 6m2 wartość szacunkowa - 342.000,00zł., cena wywołania - 256.500,00zł, rękojmia - 34.200,00 zł. 2/ działka nr 398 o pow.0,3400ha wartość szacunkowa- 2.000,00zł., cena wywołania-1.500,00zł, rękojmia - 200,00zł. 3/ działka nr 399 o pow. 0,34ha wartość szacunkowa- 2.000,00zł. , cena wywołania -1.500,00zł., rękojmia - 200,00zł.

Suma oszacowania wynosi 346 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 259 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 90 1020 5356 0000 1302 0007 6703.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dariusz Kułaj

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Chełm, Ceramiczna 57 (lubelskie)

Ceramiczna 57, 22-100, Chełm, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2022-12-13
Cena wywołania: 236 401 zł
Cena oszacowania: 315 202 zł

Grunt w miejscowości Honiatyn, Honiatyn (lubelskie). Działka numer: 8

Honiatyn, , Honiatyn, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 11 625 zł
Cena oszacowania: 15 500 zł

Grunt w miejscowości Huta, Huta (lubelskie). Działki numer: 1242, 1243, 627/4

Huta, 22-510, Huta, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-11-30
Cena wywołania: 21 069 zł
Cena oszacowania: 31 606 zł