Dodano dnia: 2022-06-30
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Montowo, Montowo 11 (warmińsko-mazurskie). Działka numer: 207/2

Montowo 11, 13-324, Montowo, (woj. warmińsko-mazurskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-07-13
Sygnatura:  Km 1139/21
Obszar działki: 1,2939 ha
Cena wywołania: 358 500 zł
Cena oszacowania: 478 000 zł
Wadium: 47 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim

Marcin Milcarek

Kancelaria Komornicza, Daszyńskiego 5,  Nowe Miasto Lubawskie,   13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 56 474 22 49 / fax. 56 474 22 49

Sygnatura: Km 1139/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nowym Mieście Lubawskim Marcin Milcarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-07-2022 o godz. 10:10  w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą przy Grunwaldzka 28, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ********  położonej przy  ,Montowo 11,  13-324 Grodziczno , dla której  Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Grunwaldzka 28, Nowe Miasto Lubawskie, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie)   prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1N/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 478 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 358 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/NOWE MIASTO LUBAWSKIE 85 1020 3583 0000 3802 0011 2938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Grunwaldzka 28, Nowe Miasto Lubawskie, 13-300  Nowe Miasto Lubawskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Milcarek

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Wydminy, Wężówka 4 (warmińsko-mazurskie). Działki numer: 168/5, 168/4

Wężówka 4, 11-520, Wydminy, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-12-02
Cena wywołania: 87 675 zł
Cena oszacowania: 116 900 zł

Mieszkanie w miejscowości Szczytno, 1 Maja 24/2 (warmińsko-mazurskie)

1 Maja 24/2, 12-100, Szczytno, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-12
Cena wywołania: 139 620 zł
Cena oszacowania: 186 160 zł

Mieszkanie w miejscowości Piecki, Wolności 4C/11 (warmińsko-mazurskie)

Wolności 4C/11, 11-710, Piecki, (woj. warmińsko-mazurskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-05
Cena wywołania: 178 066 zł
Cena oszacowania: 267 100 zł