Dodano dnia: 2023-11-02
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Modrzewo, Modrzewo 2 (zachodniopomorskie). Działka numer: 34/1

Modrzewo 2, 73-132, Modrzewo, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-12-21
Sygnatura: KM 290/22
Obszar działki: 3100,00 m2
Cena wywołania: 132 750 zł
Cena oszacowania: 177 000 zł
Wadium: 17 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Stargardzie

Maciej Kołodziej

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 93,  Stargard,   73-110 Stargard

tel. 913910265 / fax. 913910265

Sygnatura: KM 290/22OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIDnia 26 października 2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
21 grudnia 2023r. o godz. 12:00
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 222 odbędzie się pierwsza licytacji nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości: Modrzewo 2, działka nr ew. 34/1 (powiat stargardzki, gmina Suchań), dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą
 o numerze KW  SZ1T/xxxxxxxx/9.
Nieruchomość należy do dłużnika **** w udziale 1/2 oraz do dłużników * oraz * w udziale 1/2  na zasadzie prawa wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Działka nr ew. 34/1 o powierzchni 3.100,00 m2 (symbol użytku Br-RIVa). Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem stodoły i budynkiem gospodarczym usytuowanymi tuż przy drodze o nawierzchni asfaltowej.     Budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 191 m2, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1910r. Na parterze budynku znajduje się 6 pokoi, dwie kuchnie i łazienka.
W części poddasza z wejściem po drewnianych schodach po lewej stronie znajdują się użytkowane pomieszczenia: kuchnia, pokój, łazienka oraz małe pom. gospodarcze, po prawej stronie od wejścia na poddasze znajduje się pomieszczenie strychowe.
 Budynki znajdujące się na działce nr ew. 34/1 tj. budynek mieszkalny, stodoła i budynek gospodarczy znajdują się
w gminnej ewidencji zabytków pod nr 34/1 Lp.20.
Suma oszacowania wynosi 177.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  132.750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.700,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Maciej Kołodziej

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Szczecin, 9 Maja 3/75 (zachodniopomorskie)

9 Maja 3/75, 70-136, Szczecin, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-07-24
Cena wywołania: 165 750 zł
Cena oszacowania: 221 000 zł

Grunt w miejscowości Staniewice, Staniewice (zachodniopomorskie). Działka numer: 367/2

Staniewice, 76-113, Staniewice, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-08-14
Cena wywołania: 137 250 zł
Cena oszacowania: 183 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Stargard, Pogodna 36/44 (zachodniopomorskie)

Pogodna 36/44, 73-110, Stargard, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-08-14
e-licytacja
Cena wywołania: 162 000 zł
Cena oszacowania: 216 000 zł