Dodano dnia: 2022-01-27
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Moczadła, Moczadła 1M (kujawsko-pomorskie). Działki numer: 12/7, 12/8

Moczadła 1M, 87-300, Moczadła, (woj. kujawsko-pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-03-23
Sygnatura:  Km 735/18
Obszar działki: 0,1703 ha
Cena wywołania: 538 667 zł
Cena oszacowania: 808 000 zł
Wadium: 80 800 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Jarosław Gardocki

Kancelaria Komornicza, ul. św. Jakuba 16, Brodnica,  87-300 Brodnica

tel. 564954961 / fax. 564982362

Sygnatura: Km 735/18OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-03-2022 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******** ********** położonej przy Moczadła 1M,Moczadła,  87-300 Brodnica, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 5, Brodnica, 87-300 Brodnica)  prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1B/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa tj.: działka nr 12/7 i 12/8 o łącznej pow. 0,1703 ha, zabudowana budynkiem. Jest to budynek wolnostojący, murowany, parterowy z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczony, z garażem w bryle budynku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 325,50 m2. rok budowy 2010

Suma oszacowania wynosi 808 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 538 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 800,00 zł. najpoźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: BS Brodnica: 12 9484 1150 0010 1332 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać operat szacunkowy w kancelarii komornika w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Art. 1002 kpc: Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nabywca wstępuje w prawa i obowiązki dłużnika wynikające ze stosunku najmu i dzierżawy stosownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej. W przypadku gdy umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości zawarta była na czas oznaczony dłuższy niż dwa lata, nabywca może wypowiedzieć tę umowę, w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje terminu krótszego, chociażby umowa została zawarta z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy lub dzierżawcy wydana.

Komornik Sądowy

Jarosław Gardocki

 Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Nieruchomość w miejscowości Szymborno, Szymborno (kujawsko-pomorskie)

Szymborno, 86-253, Szymborno, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Inne
Data licytacji: 2023-12-19
Cena wywołania: 76 667 zł
Cena oszacowania: 115 000 zł

Dom w miejscowości Łochowo, Porzeczkowa 30 (kujawsko-pomorskie). Działka numer: 180/20

Porzeczkowa 30, 86-065, Łochowo, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-10
Cena wywołania: 275 250 zł
Cena oszacowania: 367 000 zł

Mieszkanie w miejscowości Włocławek, Wieniecka 12/57 (kujawsko-pomorskie)

Wieniecka 12/57, 87-800, Włocławek, (woj. kujawsko-pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-11
Cena wywołania: 62 133 zł
Cena oszacowania: 93 200 zł