Dodano dnia: 2022-02-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Mława, ul. Zygmunta Padlewskiego 15/2 (mazowieckie). Działka numer: 3707/3

ul. Zygmunta Padlewskiego 15/2, 06-500, Mława, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-04-19
Sygnatura:  Kmp 60/02
Obszar działki: 0,0151 ha
Cena wywołania: 89 475 zł
Cena oszacowania: 119 300 zł
Wadium: 11 930 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Jerzy Berdyga

Kancelaria Komornicza, Długa 9A, Mława,  06-500 Mława

tel. 23 655 34 57 / fax. 23 655 34 57

Sygnatura: Kmp 60/02
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2022 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława,  odbędzie się pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest ***** ******* ********położonej przy Padlewskiego 15/1, 06-500 Mława, dla której Sąd Rejonowy w Mławie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Reymonta 3, Mława, 06-500 Mława)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/xxxxxxxx/4.

Suma oszacowania wynosi 119 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CIECHANÓW 15 1020 1592 0000 2102 0054 3538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500  Mława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jerzy Berdyga

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Borki Paduchy, Łęcznowola, Łęcznowola (mazowieckie). Działki numer: 395, 386, 848, 490

Łęcznowola, 08-112, Borki Paduchy, Łęcznowola, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-06
Cena wywołania: 13 700 zł
Cena oszacowania: 15 367 zł

Mieszkanie w miejscowości Żyrardów, Parkingowa 16/12 (mazowieckie)

Parkingowa 16/12, 96-300, Żyrardów, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-01-19
e-licytacja
Cena wywołania: 226 999 zł
Cena oszacowania: 340 499 zł

Dom w miejscowości Uwieliny, Dębowa 9 (mazowieckie). Działka numer: 107/1

Dębowa 9, 05-540, Uwieliny, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-08
Cena wywołania: 348 450 zł
Cena oszacowania: 464 600 zł