Dodano dnia: 2022-01-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Mława, Hubala 16 (mazowieckie). Działka numer: 3545

Hubala 16, 06-500, Mława, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-17
Sygnatura:  Km 147/17
Obszar działki: 0,0506 ha
Cena wywołania: 292 275 zł
Cena oszacowania: 389 700 zł
Wadium: 38 970 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Jerzy Berdyga

Kancelaria Komornicza, Długa 9A, Mława,  06-500 Mława

tel. 23 655 34 57 / fax. 23 655 34 57

Sygnatura: Km 147/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 1 B,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** **** położonej przy Hubala 16, 06-500 Mława, dla której Sąd Rejonowy w Mławie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Reymonta 3, Mława, 06-500 Mława)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/xxxxxxxx/6.
Opis nieruchomości:
- działka gruntu nr 3545 o pow. 0,0506ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, piętrowym, całkowicie podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 198 m kw. i pow. użytkowej 234,87 m kw. budynek mieszkalny murowany o 2,5 kondygnacji oraz piwnica piwnica: pomieszczenia magazynowe, socjalne i produkcyjne piekarni parter: kuchnia, salon, 3 sypialnie, łazienka, przedpokój, wiatrołap piętro: kuchnia, salon, 3 sypialnie, łazienka, przedpokój, wiatrołap na poddaszu znajduje się strych niemieszkalny o pow. podłogi 116,92 m kw Nieruchomość jest obciążona dożywotnią nieodpłatną służebnością osobistą mieszkania (zgodnie z opinią biegłego służebność wygasła)

Suma oszacowania wynosi 389 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/CIECHANÓW 15 1020 1592 0000 2102 0054 3538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Reymonta 3, Mława, 06-500  Mława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Jerzy Berdyga

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Parzniew, 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej 5/2 (mazowieckie)

36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej 5/2, 05-808, Parzniew, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-14
e-licytacja
Cena wywołania: 175 133 zł
Cena oszacowania: 262 700 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Klaudyn, Generała Władysława Sikorskiego (mazowieckie)

Generała Władysława Sikorskiego, 05-080, Klaudyn, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 1 066 500 zł
Cena oszacowania: 1 422 000 zł

Grunt w miejscowości Kiścinne, Kiścinne (mazowieckie). Działki numer: 85/7, 85/2, 32/1

Kiścinne, 05-152, Kiścinne, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-07
Cena wywołania: 372 651 zł
Cena oszacowania: 558 976 zł