Dodano dnia: 2022-03-07
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Mirotki, Mirotki 5a (zachodniopomorskie). Działki numer: 15/1, 15/2

Mirotki 5a, 76-010, Kościernica-Mirotki 5A, (woj. zachodniopomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-19
Sygnatura:  Km 218/18
Obszar działki: 0,2035 ha
Cena wywołania: 325 600 zł
Cena oszacowania: 488 400 zł
Wadium: 48 840 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Maciej Kucharski

Kancelaria Komornicza, ul. Zwycięstwa 40, Koszalin,  75-037 Koszalin

tel. 943423989 / fax. 943423989

Sygnatura: Km 218/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Maciej Kucharski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-05-2022 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie z siedzibą przy Generała Władysława Andersa 17, 75-950 Koszalin, pokój 2A,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ****** ******** położonej przy  ,Kościernica-Mirotki 5A,  76-010 Polanów, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Gen. Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1K/xxxxxxxx/7.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 15/1 o powierzchni 0,2035 ha zabudowana budynkiem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o ogrzewanej powierzchni użytkowej parteru 98,07 m2 + 35,82 m2 ogrzewanej powierzchni poddasza oraz częściowo wykończonego lub niewykończonego poddasza 56,28 m2, (budynek niezamieszkany) oraz niezabudowana działka gruntu nr 15/2 o powierzchni 0,5547 ha,

Suma oszacowania wynosi 488 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 325 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 3 O. w Koszalinie 40 1500 1096 1210 9008 8957 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Generała Władysława Andersa 17, Koszalin, 75-950  Koszalin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Maciej Kucharski

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Grunt w miejscowości Gryfino, Gryfino (zachodniopomorskie). Działka numer: 762

Gryfino, 74-101, Gryfino, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-15
Cena wywołania: 160 241 zł
Cena oszacowania: 213 654 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Trzebiatów, Rynek 25/1 (zachodniopomorskie)

Rynek 25/1, 72-320, Trzebiatów, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 84 375 zł
Cena oszacowania: 112 500 zł

Mieszkanie w miejscowości Jelenie, Jelenie 4/1 (zachodniopomorskie)

Jelenie 4/1, 78-630, Jelenie, (woj. zachodniopomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2024-02-13
Cena wywołania: 19 933 zł
Cena oszacowania: 29 900 zł