Dodano dnia: 2022-08-02

Dom w miejscowości Mińsk Mazowiecki, Józefa Piłsudskiego 22c (mazowieckie). Działka numer: 2017

Józefa Piłsudskiego 22c, 05-300, Mińsk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-10-10
Sygnatura: Km 3163/20
Obszar działki: 0,0158 ha
Cena wywołania: 86 250 zł
Cena oszacowania: 115 000 zł
Wadium: 11 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Sebastian Tymiński

Kancelaria Komornicza, 11 listopada 15, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 307 03 70, 797 287 800 / fax.

Sygnatura: Km 3163/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Sebastian Tymiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2022 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 22C, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/xxxxxxxx/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym stanowiąca działkę ewidencyjną nr 2017 posiada powierzchnię 0,0158 ha. Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do kwadratu o szerokości jednego z boków około 13 m i długości drugiego około 14 m. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej- dojście do nieruchomości poprzez wejście przynależne do kamienicy usytuowanej w pierwszej linii zabudowy od strony ul. Piłsudskiego. Na działce znajduje się budynek mieszkalny drewniany- murowany o powierzchni zabudowy 54 m2, wybudowany w latach 40 ubiegłego wieku. Jest to dom jednorodzinny drewniany, parterowy bez podpiwniczenia z dachem jednospadowym pokrytym papą. Budynek składa się z wiatrołapu, korytarza, łazienki z wc oraz trzech pokoi. Budynek posiada instalację- wodociągową, elektryczną - nie ujawnioną na mapie zasadniczej. Dom ogrzewany jest piecykiem, który znajduje się w korytarzu. Stan techniczny budynku oceniono jako bardzo zły- przewidziany do generalnego remontu lub do rozbiórki.

Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 71 1600 1462 1837 3318 3000 0001. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości  w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości będzie również udostępniany w kancelarii komorniczej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Sebastian Tymiński

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Mińsk Mazowiecki, Paderewskiego 2 (mazowieckie). Działka numer: 6684

Paderewskiego 2, 05-300, Mińsk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2022-08-24
Cena wywołania: 482 238 zł
Cena oszacowania: 723 358 zł

Mieszkanie w miejscowości Mińsk Mazowiecki, Szpitalna 17B/14 (mazowieckie)

Szpitalna 17B/14, 05-300, Mińsk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-08-23
Cena wywołania: 160 537 zł
Cena oszacowania: 214 050 zł

Mieszkanie w miejscowości Mińsk Mazowiecki, Łupińskiego 7/2 (mazowieckie)

Łupińskiego 7/2, 05-300, Mińsk Mazowiecki, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-09-27
Cena wywołania: 49 125 zł
Cena oszacowania: 65 500 zł