Dodano dnia: 2021-12-23
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Milwino, ul. Wejherowska 81 (pomorskie). Działki numer: 123/1, 128/8

ul. Wejherowska 81, 84-217, Milwino, (woj. pomorskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-02-17
Sygnatura: KM 4118/17
Obszar działki: 716,00 m2
Cena wywołania: 123 333 zł
Cena oszacowania: 185 000 zł
Wadium: 18 500 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza nr VII w Wejherowie, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 4118/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2022 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4 piętro I sala nr VI (144), 84-200 Wejherowo, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy ul. Wejherowska 81, 84-217 Milwino, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
W skład nieruchomości wchodzi działka nr 1243/1 o pow. 131 m2 oraz działka nr 128/8 o pow. 585 m2, zabudowywane budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 117,06 m2, oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 65,74 m2 , teren działki jest płaski, ogrodzony, w części metalowym płotem na cokole betonowym, częściowo siatką na betonowych słupkach. Bezpośrednie sąsiedztwo to jednorodzinne domy wolnostojące i gospodarcze, dojazd droga asfaltowa. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działki leżą około 7 km od Luzina i około 14 km od granic Wejherowa. Wyceniana nieruchomość gruntowa uzbrojona jest w sieć wodociągową, energii elektrycznej. Opis budynku mieszkalnego (wybudowanego w latach 70 tych) Parametry planowany budynku: powierzchnia zabudowy około 84 m2; powierzchnia z użytkowa 117,06 m2 (powierzchnia z deklaracji podatkowej to 80 m2). Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, kryty stropodachem. Fundament – żelbetowe; Ściany fundamentowe – murowane; Ściany zewnętrzne – murowane; Ściany wewnętrzne nośne – murowane; Ściany wewnętrzne działowe – murowane; Stolarka okienna – PCV; Wykończenie wewnętrzne; kuchnia i hol na parterze- terrakota, w pokojach wykładzina i panele podłogowe, panele podłogowe na piętrze, w łazienkach płytki ceramiczne. W całym budynku są zawilgocone i zagrzybione ściany. Budynek jest w złym stanie technicznym, celowy remont generalny. Opis budynku gospodarczego (wybudowanego w pierwszej połowie lat 70 tych) Parametry planowany budynku: powierzchnia zabudowy 38,75 m2; powierzchnia z użytkowa 65,74 m2. Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty papą. Fundament – żelbetowe; Ściany fundamentowe – betonowe; Ściany zewnętrzne – murowane; Ściany wewnętrzne nośne – murowane; Ściany wewnętrzne działowe – murowane; Stolarka okienna – drewniane, częściowo brak okien; Budynek, jest w złym stanie technicznym, celowy remont generalny.

Suma oszacowania wynosi 185 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 123 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdyni 71 1020 1853 0000 9102 0143 1808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w sądzie protokół opisu i oszacowania pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Komornik Sądowy

Maciej Nogalski 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Miejsce postojowe w miejscowości Pruszcz Gdański, Stefana Rogozińskiego 6/MM/1 (pomorskie)

Stefana Rogozińskiego 6/MM/1, 83-000, Pruszcz Gdański, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Garaże i miejsca postojowe
Data licytacji: 2024-01-18
e-licytacja
Cena wywołania: 17 250 zł
Cena oszacowania: 23 000 zł

Grunt w miejscowości Jeleńcz, Jeleńcz (pomorskie). Działki numer: 37/18, 123/2, 121/1, 123/4, 122/5, 139/10

Jeleńcz, 77-124, Jeleńcz, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2023-12-20
Cena wywołania: 604 500 zł
Cena oszacowania: 806 000 zł

Grunt w miejscowości Pogorszewo, Pogorszewo (pomorskie). Działka numer: 6/2

Pogorszewo, 84-351, Pogorszewo, (woj. pomorskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2024-01-30
Cena wywołania: 319 zł
Cena oszacowania: 426 zł