Dodano dnia: 2022-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Milice, ul. Teszniowska 2 (opolskie). Działka numer: 143

ul. Teszniowska 2, 47-280, Milice, (woj. opolskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Sygnatura:  Km 2345/15
Obszar działki: 0,1440 ha
Cena wywołania: 57 750 zł
Cena oszacowania: 77 000 zł
Wadium: 7 700 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu

DAMIAN KUCZA

Kancelaria Komornicza, Roosevelta 5, KĘDZIERZYN-KOŹLE,  47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

tel. 774821340 / fax. 774821340

Sygnatura: Km 2345/15
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu DAMIAN KUCZA na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy ŻEROMSKIEGO 5, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE, pokój 216,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ******** ********* położonej przy Teszniowska 2,Milice,  47-280 Pawłowiczki, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Żeromskiego 5, Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1K/xxxxxxxx/1.

Suma oszacowania wynosi 77 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Opolu 35 1020 3668 0000 5202 0276 6749.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. ŻEROMSKIEGO 5, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

Data oględzin Godziny oględzin
26.04.2022 11:00 - 12:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

DAMIAN KUCZA

 

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Gościce, Gościce 21 (opolskie). Działki numer: 182/1, 182/2

Gościce 21, 48-370, Gościce, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2023-12-18
Cena wywołania: 121 556 zł
Cena oszacowania: 162 075 zł

Mieszkanie w miejscowości Opole, Dambonia 159-161/42 (opolskie)

Dambonia 159-161/42, 45-860, Opole, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2023-12-08
Cena wywołania: 184 500 zł
Cena oszacowania: 246 000 zł

Dom w miejscowości Kępa, Luboszycka 22A (opolskie). Działka numer: 920/46

Luboszycka 22A, 46-022, Kępa, (woj. opolskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-02-13
e-licytacja
Cena wywołania: 735 825 zł
Cena oszacowania: 981 100 zł