Dodano dnia: 2023-09-20
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Milanówek, Owczarska 18 (mazowieckie). Działka numer: 58/2

Owczarska 18, 05-822, Milanówek, (woj. mazowieckie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2023-11-29
Sygnatura: Km 162/22
Obszar działki: 4068 m2
Cena wywołania: 584 547 zł
Cena oszacowania: 876 821 zł
Wadium: 87 683 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Grodzisku Mazowieckim

Witold Kopczewski

Kancelaria Komornicza, Piasta 21,  Milanówek,   05-822 Milanówek

tel. 22 869 28 28 / fax. 

Sygnatura: Km 162/22OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Witold Kopczewski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 14, w sali nr I odbędzie się druga licytacja należącej do dłużnika Piotra Wielonka nieruchomości gruntowej zabudowanej, którą stanowi działka ew. nr 58/2, zlokalizowana w obrębie 07-03, pod adresem 05-822 Milanówek ul. Owczarska 18. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/xxxxxxxx/1.

Nieruchomość gruntowa o pow. 4068 mkw. zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wybudowanym w 2003 r. o powierzchni użytkowej 260,60 mkw., posiadającym 2,5 kondygnacji oraz budynkiem garażowym  wybudowanym w 2003 r. o powierzchni zabudowy wynoszącej 297 mkw. posiadającym 1,5 kondygnacji.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium znajduje się ona na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Suma oszacowania wynosi  876 821,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 584 547,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 682,10 zł.  

Rękojmię można uiścić w gotówce w kasie kancelarii lub przelewem na konto komornika nr: 71 10201055 0000 9102 0024 2206. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 14 odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Komornik Sądowy

Witold Kopczewski

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Dom w miejscowości Milanówek, Przyszłości (mazowieckie). Działki numer: 67, 61/3

Przyszłości, 05-822, Milanówek, (woj. mazowieckie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Domy
Data licytacji: 2024-01-16
Cena wywołania: 612 150 zł
Cena oszacowania: 816 200 zł