Dodano dnia: 2022-03-28
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Milanów, ul. Wojska Polskiego 73 (lubelskie). Działki numer: 870, 906

ul. Wojska Polskiego 73, 21-210, Milanów, (woj. lubelskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
2 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-05-11
Sygnatura: KM 157/20
Obszar działki: 0,1500 ha
Cena wywołania: 143 600 zł
Cena oszacowania: 215 400 zł
Wadium: 21 540 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Elżbieta Wierzbicka

Kancelaria Komornicza, Lubelska 38, Międzyrzec Podlaski, 21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 311 92 65 / fax. 83 311 92 65

Sygnatura: KM 157/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z siedzibą przy Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski, pokój VII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy , 21-210 MILANÓW, dla której SĄD REJONOWY W RADZYNIU PODLASKIM prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1R/xxxxxxxx/4.
Opis nieruchomości:
działki nr 870, 906 o pow. 0,1500ha stanowiące siedlisko, zabudowane budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym z piwnicą ziemną, garażem i oborą położone w miejscowości Milanów posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/xxxxxxxx/4. Działki stanowią całość gospodarczą i będą sprzedawane łącznie.

Suma oszacowania wynosi 215 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 143 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 540,00 zł.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Elżbieta Wierzbicka

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Lublin, Konrada Bielskiego 5/2 (lubelskie)

Konrada Bielskiego 5/2, 20-153, Lublin, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-14
Cena wywołania: 151 500 zł
Cena oszacowania: 202 000 zł

Grunt w miejscowości Wólka Ciechomska, Wólka Ciechomska (lubelskie). Działki numer: 216/1, 42

Wólka Ciechomska, 21-426, Wólka Ciechomska, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Działki i grunty
Data licytacji: 2022-12-19
Cena wywołania: 180 430 zł
Cena oszacowania: 240 574 zł

Mieszkanie w miejscowości Puławy, Norwida 21/26 (lubelskie)

Norwida 21/26, 24-100, Puławy, (woj. lubelskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-01
Cena wywołania: 25 500 zł
Cena oszacowania: 34 000 zł