Dodano dnia: 2022-06-22
UWAGA!!! Przeglądasz zarchiwizowane ogłoszenie

Dom w miejscowości Mikołów, Przyjaciół 131 (śląskie). Działki numer: 2484/85, 2383/85, 2483/85

Przyjaciół 131, 43-190, Mikołów, (woj. śląskie)

Formularz zgłaszania uwag do ogłoszenia
Powód zgłoszenia

Kategoria: Domy
Rodzaj: Licytacja komornicza
1 licytacja nieruchomości
Typ licytacji: Zwykły
Data licytacji: 2022-09-14
Sygnatura: KM 1940/20
Obszar działki: 0,7160 ha
Cena wywołania: 489 360 zł
Cena oszacowania: 652 481 zł
Wadium: 65 249 zł

Księgi wieczyste

Działki ewidencyjne

Treść ogłoszenia

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie

Grzegorz Sokół

Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 4, Mikołów, 43-190 Mikołow

tel. 32 226 07 02 / fax. 32 226 07 02

Sygnatura: KM 1940/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Grzegorz Sokół na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-09-2022 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie z siedzibą przy Wyszyńskiego 12, 43-190 Mikołów, pokój 43, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika **** ******** położonej przy Przyjaciół 131, 43-190 Mikołów, dla której SĄD REJONOWY MIKOŁÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1M/xxxxxxxx/1.
Opis nieruchomości:
Jednej działki nr 2383/85 z nieruchomości zapisanej w Księdze Wieczystej o nr KA1M/xxxxxxxx/1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Mikołów, przy ul. Przyjaciół 131, działka nr 2383/85 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i garażem wolnostojącym. Powierzchnia działki: 2 257 m2. Posiada dostęp do drogi publicznej od ulicy Młyńskiej, zapewniony działką nr 1656/85 (użytek drogowy, własność Gminy Mikołów nr KW KA1M/xxxxxxxx/0). Działka posiada uzbrojenie techniczne: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący o 3 kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy zgodnie z kartoteką budynków : 123,00 m2, powierzchnia użytkowa zgodnie z pomiarem biegłego: 204,19 m2. Instalacje w budynku: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania- kotłownia na paliwo stałe (węglowa) w piwnicy, grzejniki żeliwne, żeberkowe, płytowe typu fawir, centralnie ciepła woda. Budynek garażowy: budynek parterowy, wolnostojący, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Instalacje w budynku: elektryczna. Powierzchnia zabudowy zgodnie z kartoteką budynków: 52,00 m2. Powierzchnia użytkowa zgodnie z pomiarem biegłego: 37,28m2. Działka nr 2484/85 jest nieogrodzona, w niewielkim fragmencie zabudowana budynkiem garażowym przy hali po byłej fermie kurzej, w północnej części utwardzona- urządzony dojazd do działki 2383/85 do budynku mieszkalnego, w pozostałej części zadarniona. Działka 2483/85 jest nieogrodzona, zabudowana budynkiem hali po byłej fermie kurzej, w części północnej fragment działki stanowi dojazd do działek nr 2484/85 i 2383/85 Budynek hali: budynek parterowy, wolnostający, niepodpiwniczony, w dniu wyceny nieużytkowany, wcześniej użytkowany jako ferma chowu drobiu. Budynek w kształcie litery "U", wybudowany w technologii tradycyjnej. Składa się z dwóch hal, ściany hal konstrukcji tradycyjnej, dach konstrukcji drewnianej, ocieplony, kryty eternitem. Posadzki betonowe. Instalacje w budynku: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania kotłownia na paliwo stałe, grzejniki z rur stalowych. Powierzchnia zabudowy zgodnie z kartoteką budynków: 1692,00 m2. Powierzchnia użytkowa zgodnie z pomiarem własnym: 1580,88m2 razem z budynkiem garażowym.

Suma oszacowania wynosi 652 481,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 489 360,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 248,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Mikołowie ul.Karola Miarki 20 29 1050 1634 1000 0007 0177 2717.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Sokół

 

Ogłoszenia nieruchomości w pobliżu

Mieszkanie w miejscowości Mikołów, Krawczyka 10/10 (śląskie)

Krawczyka 10/10, 43-190, Mikołów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Mieszkania
Data licytacji: 2022-12-15
Cena wywołania: 99 000 zł
Cena oszacowania: 132 000 zł

Nieruchomość komercyjna w miejscowości Mikołów, Katowicka 87 (śląskie)

Katowicka 87, 43-190, Mikołów, (woj. śląskie)

Rodzaj: Licytacja komornicza
Kategoria: Nieruchomości komercyjne
Data licytacji: 2022-12-20
Cena wywołania: 4 526 949 zł
Cena oszacowania: 6 035 932 zł